Меню сайта

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні

Органи Державної контрольно-ревізійної служби (далі ДКРС) мають право проводити ревізії та перевірки суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності за постановою прокурора або слідчого, а також за дорученням Прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки. Особливості проведення таких ревізій будуть розглянуті в окремому розділі.

Оскільки сьогодні найпоширенішим правопорушенням у сфері економіки є ухилення від сплати податків, то найбільш відомим органом фінансово-господарського контролю є державна податкова служба України.

Державні податкові інспекції в районах і містах виконують такі функції:

1) здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші обов'язкові платежі;

2) забезпечують облік платників податків, правильність обчислення І своєчасність надходження цих податків, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників податків;

) контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків;

) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, дотриманням установленого порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів;

) ведуть облік та здійснюють контроль за погашенням векселів при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах;

6) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій і адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства;

7) аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства;

8) проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків;

9) за дорученням спеціальних підрозділів у боротьбі з організованою злочинністю проводять перевірки достовірності документів про сплату податків;

10) передають відповідним правоохоронним органам матеріали з фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;

11) подають до судів позови до підприємств та громадян про визначення угод недійсними і здійснюють стягнення у фонд держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом за рахунок їх майна;

12) проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому порядку безгосподарського і конфіскованого майна;

13) розглядають звернення громадян і підприємств з питань оподаткування, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;

) здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору;

15) роз'яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки.

Окрім того, на органи Державної податкової служби, відповідно до Указу Президента України «Про деякі заходи з дорегулювання підприємницької діяльності» № 817/98 від 27.07.98 р., покладається обов'язок координації планових виїзних перевірок усіх органів, що контролюють фінансово-господарську діяльність. Цим Указом, зокрема, передбачається, що планові виїзні перевірки повинні проводитися всіма контролюючими органами в один день.

У пункті 1 Порядку координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами, затвердженого постановою КМУ № 112 від 20.01.99 р., передбачається проведення перевірок у різні строки різними органами у випадку неможливості проведення одночасно перевірки всіма контролюючими органами.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...