Меню сайта

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні

Органи Державної контрольно-ревізійної служби (далі ДКРС) мають право проводити ревізії та перевірки суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності за постановою прокурора або слідчого, а також за дорученням Прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки. Особливості проведення таких ревізій будуть розглянуті в окремому розділі.

Оскільки сьогодні найпоширенішим правопорушенням у сфері економіки є ухилення від сплати податків, то найбільш відомим органом фінансово-господарського контролю є державна податкова служба України.

Державні податкові інспекції в районах і містах виконують такі функції:

1) здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші обов'язкові платежі;

2) забезпечують облік платників податків, правильність обчислення І своєчасність надходження цих податків, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників податків;

) контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків;

) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, дотриманням установленого порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів;

) ведуть облік та здійснюють контроль за погашенням векселів при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах;

6) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій і адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства;

7) аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства;

8) проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків;

9) за дорученням спеціальних підрозділів у боротьбі з організованою злочинністю проводять перевірки достовірності документів про сплату податків;

10) передають відповідним правоохоронним органам матеріали з фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;

11) подають до судів позови до підприємств та громадян про визначення угод недійсними і здійснюють стягнення у фонд держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом за рахунок їх майна;

12) проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому порядку безгосподарського і конфіскованого майна;

13) розглядають звернення громадян і підприємств з питань оподаткування, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;

) здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору;

15) роз'яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки.

Окрім того, на органи Державної податкової служби, відповідно до Указу Президента України «Про деякі заходи з дорегулювання підприємницької діяльності» № 817/98 від 27.07.98 р., покладається обов'язок координації планових виїзних перевірок усіх органів, що контролюють фінансово-господарську діяльність. Цим Указом, зокрема, передбачається, що планові виїзні перевірки повинні проводитися всіма контролюючими органами в один день.

У пункті 1 Порядку координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами, затвердженого постановою КМУ № 112 від 20.01.99 р., передбачається проведення перевірок у різні строки різними органами у випадку неможливості проведення одночасно перевірки всіма контролюючими органами.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...

Оцінка фінансової стійкості ТзОВ Імперія жирів
В умовах нестабільності економічного середовища та міжнародної фінансової кризи виникає потреба у досконалому аналізі фінансового стану суб’єктів господарювання, основним елементом якого є аналіз фінансової стійкості. Такий є аналіз діяльності підприємства є досить важливим для його ділов ...