Меню сайта

Проблеми скорочення часу ведення податкового обліку

Вартість візитів до контролюючих органів, які здійснюються передусім для подання обов'язкової звітності, є одним із постійних, але найбільш неефективних складників загальної вартості дотримання податкового законодавства.

року кожне підприємство в середньому відвідало податкові органи 22 рази, установи Пенсійного фонду - 13 разів, а установи інших фондів соціального страхування - по 4 рази до кожного з фондів.

У Південно-Африканській Республіці менше половини малих і середніх підприємств відвідують податкові органи впродовж року, а три чверті тих, хто відвідує такі органи, роблять це чотири чи менше разів на рік.

Платники податків мають право надсилати звітність поштою або в електронному вигляді і, теоретично, юридично захищені, якщо надсилають звіти поштою або через Інтернет. Однак переважна більшість підприємств впевнені в існуванні ризику втрати звітності і, як наслідок, застосування відповідних санкцій за неподання такої звітності. У зв'язку з цим підприємства змушені особисто подавати звітність у паперовому вигляді. Подання звітності в електронній формі несуттєво скорочує кількість візитів до податкових органів. 2007 року представники підприємств, що подавали звітність у паперовому вигляді особисто, в середньому 21 раз відвідували податкові органи. Водночас підприємства, які подавали звітність на електронних носіях інформації (дискетах), мали в середньому 24 візити до податкових органів за аналогічний період. Проте найчастіше (26 разів на рік) відвідували податкові органи саме підприємства, які подавали звітність в електронному вигляді через Інтернет18.

Менше ніж 50% підприємств користувалися електронною формою подання звітності19. Серед них 20% використовували Інтернет, а 27% подавали звітність на електронних носіях інформації (дискетах).

З 2007 року більше ніж 60% підприємств проходили перевірки принаймні одного з контролюючих органів: державної податкової служби, Пенсійного фонду, фондів соціального страхування. Частки підприємств, перевірених 2007 року різними контролюючими органами:

% - органами державної податкової служби;

% - органами Пенсійного фонду;

% - сукупно всіма фондами соціального страхування20.

З 2007 року в середньому перевірки всіх контролюючих органів тривали 12 робочих днів. Кожна податкова перевірка тривала близько дев'яти робочих днів. Середня тривалість податкових перевірок коливається залежно від обсягу річного доходу підприємств. 2007 року підприємства з річним доходом до 300 тис. грн проходили одну податкову перевірку за 7 робочих днів. Водночас середня тривалість однієї податкової перевірки підприємств із річним доходом більше ніж 35 млн грн становила близько 25 робочих днів.

У Південно-Африканській Республіці менше ніж 5% малих і середніх підприємств підлягають перевіркам/аудитам упродовж року. Середня тривалість перевірки становить один робочий день.

У Франції менше ніж 2% суб'єктів господарювання перевіряють податкові органи щорічно. Відповідно до дослідження, близько 3/4 найбільших підприємств України (обсяг річного доходу перевищує 35 млн грн) перевірено 2007 року. Цей показник набагато більший, аніж у країнах ОЕСР. Для прикладу, у Франції щороку тільки близько 1/3 великих платників перевіряли в 2002-2005 роках.

Близько 63% опитаних підприємств відповіли, що мали певні «спірні ситуації» у відносинах з податковими органами. Серед них кожне четверте підприємство зазначило, що скористалося неофіційними способами «вирішення» таких спірних ситуацій.

У середньому кожне п'яте підприємство 2007 року сплачувало штрафи (20%) і майже кожне десяте - пеню (9%)24. Близько 23% підприємств сплачували штрафи та/або пеню. Штрафні санкції сплачували близько 17% малих підприємств.

Найпоширеніші порушення, які були підставою для застосування штрафних санкцій 2007 року, - неподання звітності чи подання звітності з порушенням термінів (32%) та несвоєчасна сплата податків і зборів (33%).

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Діяльність Пенсійного фонду України
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї ...

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...