Меню сайта

Податкова звітність бюджетних установ

Для неприбутківців, включаючи бюджетні установи, передбачено спеціальну форму звітності та особливі вимоги до її заповнення. За кожний звітний період вони складають Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями.

Звіт відповідає статусу податкової декларації. Тобто його подають протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. Показники Звіту проставляють у гривнях без копійок (за потреби округляти суми це роблять за встановленими правилами).

Звіт має два розділи:

- І, в якому відображають доходи, звільнені від оподаткування (рядки 1.1-1.3), та суму коштів, витрачених бюджетною організацією на виконання статутних цілей відповідно до затверджених кошторисів (рядки 8.1-8.2);

- II, де записують показники, котрі випливають з діяльності, що підлягає оподаткуванню.

Крім того, розділ І для бюджетників умовно можна розбити ще на два підрозділи:

а) розрахунок податкового зобов'язання за звітний податковий період з доходів, що підлягають оподаткуванню (тобто доходів з інших джерел), - рядки 10-15;

б) розрахунок коригування податкового зобов'язання (при самостійному виправленні помилки) та суми штрафу (звичайно, якщо помилка призвела до недоплати) - рядки 25-26.

А тепер наведемо інформацію, за допомогою якої бюджетні установи заповнюють рядки 1.3.1-1.3.7:

- рядок 1.3.1 "сума одержаної безповоротної фінансової допомоги або безоплатних надходжень чи добровільних пожертвувань" - постанова № 659 (власні надходження групи 2, підгрупа 1);

- рядок 1.3.2 "пасивні доходи" - пп. 7.11.13 Закону про прибуток (під терміном "пасивні доходи" розуміють доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті);

- рядок 1.3.3 "доходи від надання державних послуг" - постанова № 659 (власні надходження групи 1, підгрупа 1); пп. 7.11.13 Закону про прибуток (під терміном "державні послуги" розуміють будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів);

рядок 1.3.4 "доходи від надання платних послуг бюджетною установою (організацією)" - постанова № 659 (власні надходження групи 1 (мінус доходи від надання державних послуг за рядком 1.3.3)):

) плата за послуги, що надають бюджетні установи згідно з їх функціональними повноваженнями;

) надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності;

) плата за оренду майна бюджетних установ;

) надходження бюджетних установ від реалізації майна, придбаного за рахунок бюджетних коштів;

рядок 1.3.5 "дотації або субсидії" - пп. 7.11.2 Закону про прибуток;

рядок 1.3.6 "інші надходження до спеціального фонду" - інші, окрім власних, надходження спецфонду;

- рядок 1.3.7 "доходи державних професійно-технічних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконаних робіт, наданих послуг), пов'язаних з їх основною, статутною діяльністю" - постанова № 659 (власні надходження групи 1 підгрупа 2).

Що стосується "оподатковуваних" витрат (ряд. 11 Податкового звіту), то їх необхідно показувати в тому звітному періоді, коли отримали доходи, що підлягають оподаткуванню (п. 3.5 Порядку № 233).

При заповненні перелічених вище рядків про рух коштів спеціального фонду треба пам'ятати - певні доходи (переважно власні надходження) записують у Звіті конкретним відсотком від нарахованих сум.

Суми, перераховані до держбюджету, податковий звіт оминають.

Читайте більше

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...