Меню сайта

Державний бюджет України

За оперативними даними державного казначейства Украни до загального фонду державного бюджету за сiчень-жовтень 2008 року( див.дод. №1) надiйшло 150 млрд. грн., що становить 153,8% або на 52,4 млрд. грн. бiльше до вiдповiдного перiоду минулого року. Плановi показники за 10 місяців 2008 року виконані на 106,5%, додатково до бюджету надiйшло майже 9,1 млрд. грн.

Протягом жовтня п.р. до загального фонду держбюджету надiйшло 15,6 млрд. грн. доходiв, що становить 145,8% до вiдповiдного показника жовтня 2007 року.

Плановий показник жовтня 2008 року виконаний на 100,4 вiдсотка. При цьому у зв’язку зі змiнами до Закону Украни «Про державний бюджет Украни на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України», якi були прийнятi у вереснi та вступили в дiю у жовтнi 2008 року, збiльшено рiчний план дохiдної частини бюджету на 1,8 млрд. гривень. Вся сума змiн врахована в планових показниках жонтня поточного року.

Загалом за 10 мiсяцiв 2008 р. державною митною службою мобілізовано 77 млрд. грн., що становить 122% планових надходжень. Порiвняно з сiчнем-жовтнем минулого року надходження становили 195,8% або на 37,7 млрд. грн. бiльше.

За результатами сiчня-жовтня п.р. надходження вiд ДПА до загального фонду держбюджету (без урахування вiдшкодування ПДВ) становлять 89,2 Млрд. грн. або 103,7% до плану. Порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року надходження становили 134,7% або на 23 млрд. гри. бiльше.

При цьому за 10 мiсяцiв 2008 року вiдшкодовано податку на додану вартiсть на загальну суму 28,1 млрд. грн. (140,2% до плану), що на 12,9 млрд. грн бiльше, нiж вiдшкодовано за аналогiчний перiод минулого року. Протягом жовтня п.р. вiдшкодовано ПДВ у сумi 2,7 Млрд. грн., що становить 162,5% або на 1 млрд. грн. бiльше до вiдповiдного перiоду минулого року.

Разом з цим, за результатами сiчня-жовтня п.р. виконання планових зав дань вiд збору основних податкiв, становили:

• по податку на прибуток -123,1% (надiйшло 32,9 Млрд. грн.);

• по ПДВ iз ввезених на територiю України товарiв - 123,4% (надiйшло 69,2 млрд. грн.);

‘по рентнiй платi - 111,9% (надiйшло 7,9 млрд. гри.);

• по сплатi ввiзного мита - 119,4% (надiйшло 6,8 млрд. грн.).

Державний бюджет України в січні-березні 2009 року зведений з дефіцитом 333,4 млн грн, тоді як у січні-лютому (див.дод. №2) - із профіцитом на рівні 281,2 млн грн, повідомляється на веб-сайті Міністерства фінансів.

"За січень-березень 2009 року ( див.дод. №3) зведений бюджет виконаний із профіцитом у сумі 71,6 млн грн . держбюджет виконаний з дефіцитом 333,4 млн грн, зокрема загальний фонд - 4523,8 млн грн", - зазначено в повідомленні.

Відповідно до повідомлення, за перший квартал на погашення основної суми боргу з держбюджету спрямовано 1 млрд 949 млн грн, зокрема за загальним фондом 1 млрд 196,3 млн грн: за внутрішнім боргом 635,7 млн грн, зовнішньому боргу - 1 млрд 313,3 млн грн.

Запозичення в держбюджет за цей період склали 3 млрд 369,4 млн грн, зокрема на внутрішньому ринку залучено в загальний фонд 3 млрд 45,3 млн грн, на зовнішньому ринку було залучено в спецфонд - 324,1 млн грн.

За даними Мінфіну, від приватизації державного майна в січні-березні 2009 року надійшло 62,4 млн грн.

Відповідно до повідомлення, за рахунок повернення кредитів у держбюджет за січень-березень надійшло 1 млрд 207,6 млн грн, зокрема в загальний фонд - 33,1 млн грн. У той же час за перший квартал надано кредитів з держбюджету на суму 1 млрд 961,5 млн грн, зокрема із загального фонду - 848,8 млн грн.

В січні-березні до держбюджету надійшло 51 млрд 270,7 млн грн, що на 4 млрд 532,7 млн грн, або на 9,7%, більше, ніж за аналогічний період 2008 року. Рівень виконання річного плану дохідної частини держбюджету в січні-березні 2009 року склав 20,9%.

У загальний фонд держбюджету за січень-березень 2009 року надійшло 34 млрд 467,1 млн грн, або 97,4% від плану: порівняно з січнем-березнем-2008 надходження зменшилися на 8,1%, або 3 млрд 26,8 млн грн.

Касові витрати держбюджету за січень-березень-2009 склали 50 млрд 850,2 млн грн, що на 5 млрд 315,2 млн грн, або на 11,7%, більше, ніж за січень-березень-2008.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...