Меню сайта

Характеристика виконуваних робіт під час практики

Під час проходження виробничої практики я виконувала обов’язки економіста в кредитній спілці.

Тривалість праці не перевищувала 5 годин і відповідала профілю навчання. Крім того я виконувала індивідуальні завдання, поставлені керівником кредитної спілки, набувала умінь та навичок самостійного розв'язання конкретних виробничих та організаційних завдань.

Під час практики я виконувала такі завдання:

· обробляла статистичні показники і дані, літературні та інформаційні джерела;

· складала доповіді, пояснювальні записки;

· складала та оформлювала графіки, діаграми, картографічні моделі на ЕОМ;

· складала рекламні проспекти;

· робила аналіз проведених інвестицій у 2007 році.

В процесі проходження виробничої практики я відвідувала заняття, які проводилися з метою підвищення кваліфікації. Заняття проводитись у вигляді курсів підвищення кваліфікації і сприяли поглибленню знань.

Висновки

Проходження виробничої практики в кредитній спілці «Захід-Інвест», а також аналіз низки літературних джерел дають підстави для таких висновків:

1. Зважаючи на раціональне вирішення актуальних проблеми, які існують в економіці, ще під час навчання, студенти проходять виробничу практику на підприємствах. Роль виробничої практики особливо зростає в теперішній час, коли питання економічного розвитку, раціонального використання природних, матеріальних, трудових, фінансових і територіальних ресурсів набувають першочергового значення.

2. Метою практики є розширення кругозору майбутнього спеціаліста, підвищення його професійної культури, культурного рівня, вивчення особливостей структурної організації кредитної спілки в умовах господарської взаємодії і становлення ринкових відносин.

3. Під час проходження практики в кредитній спілці я проаналізувала діяльність підприємства, вивчила стан кредитного ринку України, а також провела фінансовий аналіз підприємства.

4. Важливим показником фінансового стану підприємства є наявність власних обігових коштів. Розраховуючи його, слід мати на увазі, що частина основних засобів та капітальних вкладень, відображених у розділі І активу балансу, може бути відтворена за рахунок довгострокових та середньострокових кредитів та інших довгострокових позичених коштів. Тому при розрахунку власних обігових коштів до підсумку розділу І пасиву балансу додають довгострокові та середньострокові кредити і довгострокові позичені кошти, а з одержаної суми віднімають підсумок розділу І активу балансу.

. Фінансова стабільність підприємства характеризується такими коефіцієнтами: власності, позичених коштів, співвідношення позичених та власних коштів, мобільності власних коштів, співвідношення необігових та власних коштів, співвідношення необігових і власних коштів та довгострокових фінансових вкладень, окупності процентів, співвідношення видатків з виплати процентів та запозичених коштів.

Читайте більше

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...