Меню сайта

Економічні передумови виникнення ринку форекс

FOREX (Форекс) або For eign Ex change Currency Market - Міжнародний Міжбанківський Валютний Ринок сформувався на початку сімдесятих років минулого сторіччя (1971), коли втратила свою актуальність Бреттон-вудська система регулювання валютних ринків. Основною передумовою для його появи став перехід міжнародного трейдінга від фіксованих курсів валют до плаваючих. Головний принцип на Форекс полягає в обміні однієї валюти на іншу. Ринок Форекс є сукупність контрактів агентів, що працюють на валютному ринку, міняють певну суму грошових одиниць однієї країни на валюту іншої. При цьому курс однієї валюти щодо іншої визначається дуже просто: попитом і пропозицією. Тобто обмін проводиться тільки тоді, коли обидві сторони згодні на наявні умови. Залежно від зміни співвідношення попиту і пропозиції, курси постійно змінюються.

Якщо згадати початковий курс економіки, лінії попиту/пропозиції показують, якими будуть попит і пропозиція при даній ціні.

Лінія пропозиції показує кількість (число акцій), яку продавці готові поставити по даній ціні. Із зростанням цін зростає і число продавців оскільки з'являється все більше бажаючих продати за вищою ціною.

Лінія попиту показує число акцій, яке покупці готові придбати за даною ціною. Із зростанням цін кількість покупців зменшується, оскільки бажаючих купувати за вищими цінами стає менше.

Рис.1 Графік попиту і пропозиції

При любій ціні графік попиту і пропозиції (див. рис. 1) показуватиме скільки буде продавців і покупців. Так, на графіку видно, що при ціні 42,5 буде 10 покупців і 25 продавців. Підтримка виникає на рівні, де лінія пропозиції торкається лівого краю графіка (в даному випадку 27,5). Ціни не можуть впасти нижче за цю відмітку, оскільки немає тих, що бажають продавати за такою ціною. Попит опір з'являється на рівні де лівого краю торкається лінія попиту (у даному прикладі 47,5). Ціни не можуть піднятися вище за цю відмітку, оскільки немає тих, що бажають купувати за такою ціною.

На вільному ринку ці лінії постійно зміщуються. Змінюються чекання інвесторів - змінюються і ціни, які влаштовують покупців і продавців. Прорив рівня опору говорить про зсув вверх лінії попиту, що відображає зростання числа що бажають купувати за вищими цінами. По цій же логіці, прорив рівня підтримки означає зсув вниз лінії пропозиції.

Щоденний оборот ринку Форекс досягає півтора трильйонів доларів США - це приблизно в 70 разів більше щоденного грошового обороту між всіма країнами. Форекс, в цьому плані, відкриває практично безмежні можливості заробляти на різниці курсів валют.

У зв’язку з розвитком торгівлі між країнами і ліквідацією безлічі валютних обмежень світовий валютний ринок постійно росте. У 1977р. щоденний оборот валютного ринку був рівний п’яти мільярдам американських доларів, а через 20 років (по даним на 1998 рік), щоденний об’єм грошових коштів, задіяних в конверсійних операціях по всьому світу складав майже два трильйони доларів США. Тільки уявіть собі це співвідношення!

На сьогоднішній момент валютний ринок нерозривно пов'язаний з новітніми інформаційними технологіями. Завдяки яким діяльність на валютному ринку стала доступна найширшому громадянству. Скориставшись системами електронної торгівлі, валютним дилером може стати кожен, у кого є ПК. Зараз навіть великі банки віддають перевагу електронній торгівлі іншим видам валютних операцій. 11% обороту ринку Форекс - операції електронних брокерів.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...