Меню сайта

Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства.

Основними видами діяльності підприємства у 1998-99 рр. була зовнішня торгівля, яка займає в загальному обсязі товарообігу 90%. Це видно з

таблиці 1.

Таблиця 1: “Аналіз товарообігу і валового доходу за період 1998-99 рр. по

СП “Інтеропт ЛТД”.

Рік

Т/обіг всього грн.

В тому числі від ЗЕД

Валовий доход всього грн.

В тому числі від ЗЕД

1998

2545560

2375191

746090

736334

1999

1352146

1164327

320990

306527

На протязі 1998-99 рр. підприємство експортувало с/г продукцію в країни Європи, а також США, Ізраїль, Алжир. Основною продукцією експорту є гарбузове насіння. Його заготівлею, переробкою, та експортом підприємство займається на протязі 7 років. За цей час у підприємства склалися міцні ділові стосунки з зарубіжними партнерами, що зацікавлені у співробітництві, а також в інвестуванні своїх вільних коштів в розвиток підприємства. За 1998-99 рр. було укладено 21 зовнішньо-економічну угоду. Формою оплати по даних угодах є попередня оплата. Це дає змогу підприємству своєчасно закуповувати та переробляти продукцію не залучаючи кредитних коштів, що в кінцевому результаті відображається на показниках діяльності підприємства. За весь час свого існування ні в одному звітному періоду діяльність підприємства не була збитковою. Для аналізу взято основні показники за два останні роки. Ці роки не є найкращими за своїми показниками. Це видно по прибутку підприємства, дані про який наведені в таблиці 2.

Аналізуючи показники діяльності видно, що різко знизився товарообіг у 1999 році. Це зниження спричинила політика уряду щодо експорту товарів агропромислового комплексу. Було введено тимчасові заборони на вивіз фуражних зернових. Через це виконання деяких валютних контрактів було прострочено. Це негативно сказалося на показниках діяльності підприємства, а саме через падіння курсу гривні збільшились від’ємні курсові різниці по експортних операціях. Із-за цього зменшився прибуток підприємства.

Таблиця 2: Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

СП “Інтеропт ЛТД” м. Черкаси за період 1998-1999рр.

Основні показники

1 9 9 8 р. тис.грв.

1 9 9 9 р. тис.грв.

1.Товарообіг,

2545.6

1352.2

2. Валовий дохід

746.1

321.0

3. Витрати обігу

505.2

249.8

4. Курсові різниці від операцій з іноземною валютою (+,-)

-59.9

-24.4

5. Прибуток

181.0

46.8

6. Використано прибутку

142.6

42.4

7. Чистий прибуток

38.4

4.2

8. Власні обігові кошти

74.2

21.8

9. Основні засоби

350.6

357.8

10. Амортизаційні відрахування

27.4

32.6

11. Фонд оплати праці

90.6

72.6

12. Чисельність працюючих

22 чол.

17 чол.

13. Середньомісячна зарплата

0.343

0.356

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...