Меню сайта

Теоретичні засади побудови податкової системи

Податкова система

- важлива складова системи державних фінансів, хоча і не виділяється в їх окрему ланку. Вона відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, відчутно впливаючи на доходи юридичних і фізичних осіб. При цьому податкову систему можна розглядати у широкому і вузькому розумінні. [10] (див. Рис. 1.4. у додатку до розділу 1)

Якщо проаналізувати практику побудови податкових систем у багатьох країнах Західної Європи й ознайомитися з науковими розробками вчених-економістів від Петті та А. Сміта до сьогодення, то головні принципи податкової системи можна сформулювати так:

ü сума сплаченого податку завжди має дорівнювати вартості отримуваних від держави благ і послуг;

ü усі податки повинні бути точно визначені щодо ставки податку, строку сплати;

ü платники податків мають бути поінформовані урядом, куди використано кожну копійку сплачених ними податків;

ü нові податки повинні вводитися лише для покриття відповідних витрат, а не для ліквідації дефіциту;

ü об'єктом оподаткування може бути лише дохід, а не його джерело й розмір витрат;

ü податок має бути пропорційним доходу;

ü прогресія оподаткування, залежно від зростання доходу, не повинна перевищувати розумного оптимуму, що дорівнює третині доходу;

ü умови оподаткування мають бути простими й зрозумілими платникові; податок слід стягувати в зручний для платника час і прийнятним для нього методом;

ü слід ураховувати «дешевизну» стягування податків. [12]

Поняття податок першим розкрив А. Сміт у роботі «Про багатство народів» (1770 р.) За його словами «податок - це тягар, що накладається державою у формі закону, який передбачає і його розмір, і порядок сплати».

Сучасна трактовка (ХХІ ст) поняття «податок» дещо відрізняється від трактовки А. Сміта.

Податки

- це обов'язкові платежі які законодавчо встановлюються державою, сплачуються юридичними та фізичними особами в процесі перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту й акумулюються в централізованих грошових функціях для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій. (див Рис. 1.3 у додатку до розділу 1) [10]

З 1 січня 2011 року набрав чинності новий Податковий кодекс України, який значно змінює систему оподаткування в Україні. У новому кодексі змінено кількість та склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів. Згідно Податкового кодексу в Україні на даний час діють 23 податки та збори, з них 18 загальнодержавних та 5 місцевих. (див. Табл.1.1. у додатку до розділу 1) [4]

Крім установленого переліку податків, допускається спрощена уніфікована система оподаткування у вигляді фіксованого і єдиного податків для суб’єктів підприємницької діяльності та фіксованого сільськогосподарського податку.

Чинне в Україні податкове законодавство передбачає, по суті, дворівневу систему їх встановлення: загальний закон, у якому встановлюється сукупність податків, та закони з конкретних видів податків. При цьому окремі види податків і обов’язкових платежів у законодавчому порядку не були відрегульовані. У зв’язку з цим розроблено і підготовлено до затвердження «Податковий кодекс», як єдиний законодавчий акт, що регулює усю податкову систему.

Загалом чинна в Україні податкова система відповідає міжнародними стандартам оподаткування. Основна її відмінність полягає в тому, що у структурі податкових надходжень поки що провідна роль належить платежам підприємств, а податки з громадян становлять менш як 20%.

Згідно з Податковим кодексом України здійснюється класифікація податків за формою оподаткування, за способом стягнення, залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, за економічним змістом об’єкта оподаткування (див. Рис. 1.2. у додатку до розділу 1)

За формою оподаткування податки поділяються на прямі

і непрямі.

Критерієм такого поділу стала теоретична можливість перекладання обов’язку сплати податку на іншу особу - на споживача продукції. Критерій перекладання податку на споживача для визнання цього податку прямим чи непрямим є загальноприйнятим, але неточним, оскільки при певних умовах прямі податки також можуть бути перекладені на споживача продукції через механізм ціноутворення.

Прямі

податки встановлюються відносно платників. Їх розмір залежить від розміру об’єкта оподаткування. Кінцевим платником прямих податків є той, хто одержує дохід, володіє майном.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...