Меню сайта

Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

Таблиця 3. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

Показники

На 31.12.09 р.

На 31.12.10 р.

Відхилення (+,-)

1. Власний капітал, тис. грн.

2832,2

2672,0

-160,2

2. Необоротні активи, тис. грн.

1804,5

1699,0

-105,5

3. Власні оборотні кошти, тис. грн.

1027,7

973,0

-54,7

4. Матеріальні оборотні кошти, тис. грн.

1562,2

1434,2

-128,0

5. Довгострокові кредити та позики, тис. грн.

-

-

-

6. Сума нарахованого зносу, тис. грн.

797,3

756,0

-41,3

7. Первинна вартість основних засобів, тис. грн.

2461,9

2349,6

-112,3

8. Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

1664,6

1593,6

-71,0

9. Виробничі запаси, тис. грн.

1125,3

1022,1

-103,2

10. Незавершене виробництво, тис. грн.

222,5

208,7

-13,8

11. Вартість майна, тис. грн.

3967,2

3530,8

-436,4

12. Позиковий капітал, тис. грн.

1135,0

858,8

-276,2

13. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,363

0,364

0,001

14. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами

0,658

0,678

0,02

15. Коефіцієнт постійного активу

0,637

0,636

-0,001

16. Коефіцієнт зносу

0,324

0,322

-0,002

17. Коефіцієнт реальної вартості майна

0,759

0,800

0,041

18. Коефіцієнт автономії

0,714

0,757

0,043

19. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

0,401

0,321

-0,08

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...