Меню сайта

Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

Таблиця 3. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

Показники

На 31.12.09 р.

На 31.12.10 р.

Відхилення (+,-)

1. Власний капітал, тис. грн.

2832,2

2672,0

-160,2

2. Необоротні активи, тис. грн.

1804,5

1699,0

-105,5

3. Власні оборотні кошти, тис. грн.

1027,7

973,0

-54,7

4. Матеріальні оборотні кошти, тис. грн.

1562,2

1434,2

-128,0

5. Довгострокові кредити та позики, тис. грн.

-

-

-

6. Сума нарахованого зносу, тис. грн.

797,3

756,0

-41,3

7. Первинна вартість основних засобів, тис. грн.

2461,9

2349,6

-112,3

8. Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

1664,6

1593,6

-71,0

9. Виробничі запаси, тис. грн.

1125,3

1022,1

-103,2

10. Незавершене виробництво, тис. грн.

222,5

208,7

-13,8

11. Вартість майна, тис. грн.

3967,2

3530,8

-436,4

12. Позиковий капітал, тис. грн.

1135,0

858,8

-276,2

13. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,363

0,364

0,001

14. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами

0,658

0,678

0,02

15. Коефіцієнт постійного активу

0,637

0,636

-0,001

16. Коефіцієнт зносу

0,324

0,322

-0,002

17. Коефіцієнт реальної вартості майна

0,759

0,800

0,041

18. Коефіцієнт автономії

0,714

0,757

0,043

19. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

0,401

0,321

-0,08

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...