Меню сайта

Сутність депозитних операцій комерційних банків

Депозит (вклад) - це грошові кошти в національній та іноземній валюті, передані їх власником або іншою особою за його дорученням у готівковій або безготівковій формі на рахунок власника для зберігання на певних умовах. Операції, пов'язані з залученням грошових коштів на вклади, називаються депозитними. [5, с.49]

Депозит (вклад) - це зобов’язання банку за тимчасово залученими коштами фізичних і юридичних осіб або цінними паперами за відповідну плату. Депозити утворюються за рахунок вкладу в банк суми грошей готівкою або у безготівковій формі, у вигляді цінного папера, що належить до оплати. [16, с.60]

Депозит (вклад) - це грошові кошти у готівковій або без¬готівковій формах, національній або іноземних валютах, передані до банку їх власником або третьою особою за рахунок і за дорученням власника для зберігання на визначених умовах. [27, с.27]

Згідно з Законом України „Про банки і банківську діяльність” вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. [21, с.2]

Згідно з Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами вклад (депозит) - це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під відсотки або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. [35, с.2]

Банки залучають вільні грошові кошти шляхом виконання депозитних операцій, в процесі яких використовують різні види банківських рахунків.

Депозитні операції - це операції, що проводить банк, коли залучає кошти клієнтів.

Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб через виконання депозитних операцій, з допомогою яких використовують різні види банківських рахунків. [5, с.49]

Практично усі клієнтські рахунки є депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту у банку рахунок, на якому зберігаються його грошові кошти.

Згідно з Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами : вкладна (депозитна) операція - операція банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами. Операції банків з банківськими металами здійснюються або з фізичною поставкою банківських металів, або без фізичної поставки банківських металів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення операцій з банківськими металами. [35, с.2]

Залучені кошти банків покривають понад 80% усієї потреби в грошових ресурсах для здійснення активних операцій, насамперед, кредитних. Роль їх винятково значна. Мобілізуючи тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних осіб на ринку кредитних ресурсів, банки з їх допомогою задовольняють потреби народного господарства в додаткових оборотних коштах, сприяють перетворенню грошей у капітал, забезпечують потреби населення у споживчому кредиті.

На рисунку 1.1 зображена структура депозитних відносин.

Рис. 1.1 Структура депозитних відносин

Де суб'єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники, і вкладники - власники коштів. Об'єктом депозитних операцій є кошти, що передані комерційному банку на умовах, визначених двосторонньою угодою.

Вкладник - юридична чи фізична особа, яка здійснила розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів або банківських металів на рахунок у банку чи придбала ощадний (депозитний) сертифікат банку на договірних умовах. [35, с.1]

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

На долю депозитних операцій приходиться біля 85% пасивів банків.

В таблиці 1.1 представлені депозити юридичних осіб в банках України за станом на 01.01.2011 року.

Таблиця 1.1 Депозити юридичних осіб в банках України за станом на 01.01.2011 р. (млн. грн.)

№ п/п

Банк

Сума, всього

Питома вага (%)

Частка в зобов'язаннях (%)

В тому числі

кошти до запитання

строкові депозити

1

Приватбанк

26891,415

14,374

26,479

11350,178

15541,237

2

Укрексімбанк

22618,023

12,090

40,594

9626,001

12992,022

3

ОТП Банк

14286,827

7,637

67,248

3490,434

10796,393

4

Альфа-банк

10351,268

5,533

44,097

1858,443

8492,825

5

Промінвест Банк

8539,719

4,565

28,444

5577,900

2961,819

6

Надра

7064,298

3,776

31,497

2031,45

5032,84

7

Ощадбанк

5737,063

3,067

13,533

3886,643

1850,419

8

Укрсоцбанк

5458,719

2,918

15,580

3631,621

1827,098

9

Донгорбанк

4681,531

2,502

49,490

4032,204

649,327

10

Фінанси та кредит

4596,958

2,457

22,414

828,748

3768,211

11

Сітібанк Україна

4179,197

2,234

82,495

2953,420

1225,777

12

Брокбізнес банк

3526,486

1,885

26,198

1410,016

2116,470

13

ВТБ Банк

3457,679

1,848

12,005

1838,751

1618,928

14

Південний

3397,476

1,816

38,733

1540,616

1856,860

15

КIБ Кредi Агрiколь

3304,362

1,766

85,463

1600,089

1704,273

16

Кредiтпром банк

2997,542

1,602

24,217

638,412

2359,130

17

ПУМБ

2934,706

1,569

19,247

1696,601

1238,105

18

IНГ БАНК Україна

2172,486

1,161

26,816

1598,548

573,938

19

Сбербанк Росiї

2075,430

1,109

23,533

911,336

1164,093

20

ВIЕЙБI Банк

1999,520

1,069

31,330

404,955

1594,565

21

Клiринговий Дiм

1990,631

1,064

67,935

967,521

1023,109

22

ФОРУМ

1920,515

1,027

14,488

723,470

1197,045

23

ХРЕЩАТИК

1706,472

0,912

26,269

651,728

1054,744

24

Унiкредит банк

1487,931

0,795

19,519

1174,208

313,723

25

Банк Кредит- Днiпро

1404,461

0,751

25,729

756,854

647,607

26

Експрес-Банк

1323,034

0,707

49,422

1130,454

192,580

27

Київська Русь

1260,197

0,674

27,016

894,975

365,222

28

Укрбiзнесбанк

1150,499

0,615

51,895

266,253

884,246

29

ДЕЛЬТА

1126,956

0,602

8,544

749,255

377,701

30

ЕРСТЕ БАНК

1116,926

0,597

13,223

513,377

603,549

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...