Меню сайта

Методи здійснення депозитних операцій комерційних банків

ПАТ «Банк «Київська Русь» засновано 30.05.1996 року 1996 (реєстр. № 258). Банківські послуги надає на підставі ліцензії НБУ № 19 від 14.01.2002 р. та письмового дозволу № 19-5 від 4.06.2010 р. Станом на 31. 12. 2010 статутний капітал ПАТ «Банк «Київська Русь» складає 276,080 млн. грн. У своїй діяльності керується законами України,постановами Верховної Ради та Уряду України,нормативними актами Національного банку України, Статутом та іншими нормативними документами банку “Київська Русь”.

Регіональна мережа банку станом на 01.04.2011 р. налічує 141 підрозділів по всій Україні (7 філій та 135 відділень). Регіональна мережа банку має розгалуженість по всій території України. За станом на 01.04.2011 року філії та відділення банку представлені у 18 регіонах України: АР Крим, Дніпропетровському, Донецькому, Вінницькому, Волинському, Закарпатському, Запорізькому, Івано-Франківському, Київському, Луганському, Львівському, Миколаївському, Одеському, Полтавському, Тернопільському, Черкаському, Чернівецькому та м Київ.

Член Асоціації «УкрСВІФТ», ФГВФО, УМВБ, учасник Фондової біржі "ПФТС", акціонер ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Карткові платіжні системи MasterCard Worldwide, VISA International, УкрКарт. Системи грошових переказів Western Union, MoneyGram, Анелік, Софт, Avers, ЛІДЕР.

"Рейтинговим агенством "Кредит-Рейтинг" 16 грудня 2010 року було підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг Банку "Київська Русь" на рівні ua BBB( рішення №09796-A/FCR-07/KRUS002-008)"

Банк здійснює такі касові операції :

- залучення та розміщення грошових вкладів (депозитів);

кредитні операції ;

здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування ;

ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;

купівля , продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними;

придбання права вимоги на поставку товарів і надання послуг , прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог( факторинг);

придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду ( лізинг);

валютні операції;

довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів;

платежі від населення;

платіжні картки;

грошові перекази;

- надання консультаційних послуг;

проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету за дорученням Національного банку України і Головного управління Державного казначейства Міністерства фінансів України;

здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України та банку “Київська Русь”.

Залучені кошти є найбільш значною частиною пасивів банку, яка в кілька разів перевищує його власні кошти. Фактично залучені кошти - це основне джерело формування ресурсів комерційного банку, які спрямовуються на проведення активних операцій.

Метою банківського менеджменту у сфері управління зобов’язаннями банку є залучення достатнього обсягу коштів з найменшими витратами для фінансування тих активних операцій, які має намір здійснити банк. Отже, у процесі формування фондів менеджмент має враховувати два основні параметри управління - вартість залучених коштів та їх обсяг. [5, с.11]

На рисунку 2.1 представлені методи управління залученими коштами.

Рис. 2.1 Методи управління залученими коштами

Для забезпечення бажаної структури, обсягів та рівня витрат за депозитними зобов’язаннями менеджмент банку використовує різні методи залучення коштів, які загалом поділяються на дві групи - цінові та нецінові методи управління залученими коштами.

Сутність цінових методів полягає у використанні відсоткової ставки за депозитами як головного важеля в конкурентній боротьбі за вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб. Підвищення пропонованої банком ставки дозволяє залучити додаткові ресурси. І, навпаки, банк, перенасичений ресурсами, але обмежений небагатьма прибутковими напрямами їх розміщення, зберігає або навіть зменшує депозитні ставки.

Нецінові методи управління залученими коштами банку базуються на використанні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок . До таких прийомів належать реклама; поліпшений рівень обслуговування; розширення спектра пропонованих банком рахунків та послуг; комплексне обслуговування; додаткові види безкоштовних послуг; розташування філій у місцях, максимально наближених до клієнтів; пристосування графіка роботи до потреб клієнтів тощо. В умовах загострення конкурентної боротьби в банківській сфері менеджмент велику увагу приділяє саме неціновим методам управління, оскільки підвищення депозитних ставок має обмеження, і не завжди такий метод управління можна застосовувати. У боротьбі за клієнтів банки вдаються до таких прийомів як проведення лотереї серед клієнтів, безкоштовне розсилання виписок з рахунків, відкриття депозитів новонародженим як подарунок від банку, обладнання безкоштовних автомобільних стоянок біля банку, розташування банкоматів у громадських місцях, проведення безготівкових розрахунків за допомогою пластикових карток, надсилання клієнтам привітань та подарунків до свят від імені керівництва банку тощо. [31, с.261]

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...