Меню сайта

Організація виконання дохідної частини Державного бюджету України

Виконання дохідної частини місцевих бюджетів забезпечують такі органи:

) Державна податкова служба України здійснює контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.

) Фінансові управління обласних, міських, державних адміністрацій і фінансові відділи виконавчих органів перевіряють правильність зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації та ведуть бухгалтерський облік доходів.

)Установи банківської системи здійснюють прийом, зберігання доходів та їх перерахування.

Підставою для виконання державного і місцевих бюджетів є розпис доходів і видатків. Розпис доходів і видатків Державного бюджету України складає Міністерство фінансів України відповідно до показників затвердженого бюджету у місячний термін після його прийняття. Розписи доходів і видатків республіканського бюджету АРК складає Міністерство фінансів АРК; обласних і міських (міста Київ і Севастополь) бюджетів - фінансові управління обласних і міських державних адміністрацій; районних, сільських, селищних, міських - фінансові відділи відповідних виконавчих органів. Бюджетний розпис складають на рік із розбивкою на місяці. Забезпечення збалансування бюджету протягом року і кожного місяця досягається рівномірним розподілом видатків та встановленням відповідних термінів надходження доходів.

Доходи бюджету класифікуються по таких розділах:

податкові надходження;

неподаткові надходження;

доходи від операцій з капіталом;

трансферти.

Таблиця 3.1

Аналіз виконання дохідної частини бюджету за 2010-2011рр.

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією

2010 р.

2011 р.

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Доходи разом:

254,9

З03,8

48,9

19,2

Офіційні трансферти

7

2,5

-4,5

-64,2

Податкові надходження

190,6

256,9

66,3

34,7

Податок на доходи фізичних осіб

5,8

6,7

0,9

15,5

Податок на прибуток підприємств

40,03

47,5

7,2

18,6

Збори та спеціальне використання лісових ресурсів

3,9

1,8

-2,1

-53,8

Плата за користування надрами

1,6

1,2

-0,4

-25

Внутрішні податки на товари та послуги

137,2

165,1

27,9

20,3

Податок на додану вартість

107,1

128,4

21,3

19,8

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів

25,3

30,7

5,4

21,3

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

8,8

12,4

3,6

40,9

Ввізне мио

8,2

10,2

2

24,3

Вивізне мито

0,3

2,1

1,8

60

Неподаткові надходження

55,2

42,6

-12,6

-22,8

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...