Меню сайта

Організація виконання дохідної частини Державного бюджету України

Виконання дохідної частини місцевих бюджетів забезпечують такі органи:

) Державна податкова служба України здійснює контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.

) Фінансові управління обласних, міських, державних адміністрацій і фінансові відділи виконавчих органів перевіряють правильність зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації та ведуть бухгалтерський облік доходів.

)Установи банківської системи здійснюють прийом, зберігання доходів та їх перерахування.

Підставою для виконання державного і місцевих бюджетів є розпис доходів і видатків. Розпис доходів і видатків Державного бюджету України складає Міністерство фінансів України відповідно до показників затвердженого бюджету у місячний термін після його прийняття. Розписи доходів і видатків республіканського бюджету АРК складає Міністерство фінансів АРК; обласних і міських (міста Київ і Севастополь) бюджетів - фінансові управління обласних і міських державних адміністрацій; районних, сільських, селищних, міських - фінансові відділи відповідних виконавчих органів. Бюджетний розпис складають на рік із розбивкою на місяці. Забезпечення збалансування бюджету протягом року і кожного місяця досягається рівномірним розподілом видатків та встановленням відповідних термінів надходження доходів.

Доходи бюджету класифікуються по таких розділах:

податкові надходження;

неподаткові надходження;

доходи від операцій з капіталом;

трансферти.

Таблиця 3.1

Аналіз виконання дохідної частини бюджету за 2010-2011рр.

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією

2010 р.

2011 р.

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Доходи разом:

254,9

З03,8

48,9

19,2

Офіційні трансферти

7

2,5

-4,5

-64,2

Податкові надходження

190,6

256,9

66,3

34,7

Податок на доходи фізичних осіб

5,8

6,7

0,9

15,5

Податок на прибуток підприємств

40,03

47,5

7,2

18,6

Збори та спеціальне використання лісових ресурсів

3,9

1,8

-2,1

-53,8

Плата за користування надрами

1,6

1,2

-0,4

-25

Внутрішні податки на товари та послуги

137,2

165,1

27,9

20,3

Податок на додану вартість

107,1

128,4

21,3

19,8

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів

25,3

30,7

5,4

21,3

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

8,8

12,4

3,6

40,9

Ввізне мио

8,2

10,2

2

24,3

Вивізне мито

0,3

2,1

1,8

60

Неподаткові надходження

55,2

42,6

-12,6

-22,8

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...