Меню сайта

Механізм взаємодії Служби державного фінансового моніторингу, Національного банку України, та суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Програмним забезпеченням передбачений порядок, за яким працівник банку, що виконує обов’язки «Контролера», перевіряє операцію щодо необхідності подання та правильності заповнення даних і приймає рішення про подальшу передачу даних «Адміністратору». «Адміністратором» перевіряється отримана інформація та дані про операцію надсилаються до ДКФМ.

Інформація щодо кожної фінансової операції, яка надається Уповноваженому органу в складі файла-повідомлення, підписується електронним цифровим підписом за допомогою засобів накладання електронного цифрового підпису, наданих Національним банком України та вмонтованих у систему автоматизації банку. Файл-повідомлення шифрується програмними засобами, умонтованими в АРМ НБУ, підписується електронно-цифровим підписом Відповідального працівника або особи, яка виконує функції відповідального в разі його відсутності, та передається засобами електронної пошти Національного банку України на адресу ДКФМ.

Банк працює в системі консолідованих повідомлень через головний офіс банку. Робоче місце для формування файлів-повідомлень до ДКФМ та прийому файлів-квитанцій створене у відділі фінансового моніторингу головного офісу банку. Програмне забезпечення дає можливість у робочому режимі програми автоматично надсилати, отримувати файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) фінансової операції (фінансових операцій) на облік від ДКФМ, обробляти отриманий файл та вносити корективи в разі наявності помилок.

Ведення реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Ведення електронного реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється за допомогою Задачі.

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, є документом з обмеженим доступом.

Відповідно до вимог положення та правил банку частина реєстру, яка містить операції, зареєстровані в попередньому місяці, до 15 числа наступного місяця роздруковується та формується у справу, яка прошнуровується, посвідчується підписом відповідального працівника банку та скріплюється відбитком печатки банку.

На першій сторінці справи зазначається кількість сторінок, номер і дата першого та останнього запису про фінансові операції. Тотожність електронного й паперового реєстрів встановлена.

Паперові реєстри фінансових операцій постійно зберігаються в сейфі (металевій шафі), доступ до якого має лише відповідальний працівник банку. Строк зберігання реєстрів на паперових носіях відповідно до внутрішньобанківських нормативних документів становить п’ять років з дня їх формування.

Отже, організація первинного фінансового моніторингу в першу чергу покладається на уповноваженого працівника, а досягнення ефективного його впровадження залежить від повного дотримання правил та порядку здійснення самої процедури внутрішнього фінансового моніторингу. Це дуже важливо, адже інформація, отримана на цьому рівні системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є вихідним пунктом для здійснення обов’язкового фінансового моніторингу на рівні уповноваженого органу. [1,171]

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...