Меню сайта

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області

Витрачання бюджетних коштів яскраво виявляє зміст основних функцій і завдань, які виконують органи державної влади і місцевого самоврядування. Склад, структура і динаміка бюджетних видатків відображає державні, регіональні та місцеві пріоритети соціально-економічного розвитку. Крім того специфіка функціонування та особлива роль місцевих бюджетів виявляється саме у складі та структурі їхньої видаткової частини. Бюджетні видатки дають змогу розкрити і дослідити економічну сутність місцевих бюджетів, фінансову базу органів місцевого самоврядування, які мають вирішувати завдання місцевого значення - забезпечувати населення державними послугами, сприяти всебічному і гармонійному розвитку територій.

За Бюджетним кодексом України до видатків місцевих бюджетів належать:

- для забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші, які не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню. Такі видатки здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України;

- які визначаються функціями держави та можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню. З метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності. Такі видатки здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету України;

- на реалізацію прав та обов’язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий характер. Такі видатки здійснюються за рахунок трансфертів з державного бюджету України [58].

Загалом видатки як і доходи поділяються на видатки загального та спеціального фонду.

Аналізуючи використання коштів загального фонду зведеного бюджету Закарпатської області за функціональною та економічною класифікаціями, слід відмітити, що левову частку складає фінансування установ освіти.

Дослідимо використання коштів по вказаній галузі протягом 2004-2007 років та станом на 1 жовтня 2008 року (додаток Ж).

Так, в 2004 році видатки загального фонду зведеного бюджету Закарпатської області на освіту склали 303 688,2 тис. грн., при уточненому плані 308 845,5 тис. грн., тобто на 98,4%, або зайняли 40,5% у загальній сумі загального фонду зведеного бюджету області.

Витрати на заробітну плату з нарахуваннями та інші першочергові видатки профінансовані у повному обсязі.

Використання асигнувань на утримання установ і заходів освіти можна охарактеризувати такими даними, а саме:

- оплата праці 172 384,2 тис. грн.;

- нарахування на заробітну плату 64 360,8 тис. грн.;

придбання предметів постачання і матеріалів 22 458,1 тис. грн.;

оплата комунальних послуг і енергоносіїв 20451, тис.грн.6;

придбання обладнання і предметів довгострокового користування 4012,8 тис. грн.;

капітальний ремонт 12 243,7 тис. грн.;

інші видатки.

Розглядаючи 2005 рік слід зазначити, що видатки на вищезгадану галузь збільшилися на 162 390,8 тис. грн., або на 55,2% у порівнянні із попереднім періодом. Сума видатків склала 471 236,3 тис. грн. У вказаному звітному році фінансування освіти складає 43,9% усіх видатків загального фонду зведеного бюджету області. Виконання плану по фінансуванню установ освіти в 2005 році було на рівні 98,4%.

Перейдемо до розгляду 2006 року. У вказаному році видатки на освітню галузь, порівняно з попереднім періодом, збільшилися на 151 406,6 тис. грн., або на 32,1%. Сума видатків склала 622 642,9 тис.грн., вона зайняла 41,9% усіх видатків загального фонду досліджуваних місцевих бюджетів. Виконання плану склало 98,7%.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...