Меню сайта

Аналіз фінансового стану підприємства

З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз.

Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів, а також тенденцій розвитку, з виявленням глибинної їх суті і причин, що зумовлюють різні відхилення від запланованих показників, договірних зобов’язань, виробничих потужностей, та об’єктивною оцінкою їх виконання.

Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності всіх підприємств і господарських організацій, визначення впливу факторів на показники їх роботи для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності їх діяльності.

Економічний аналіз забезпечує необхідне обґрунтування планових показників, оскільки його оцінки досягнутого рівня виробництва та витрачання ресурсів, з одного боку, і попиту, ринкових цін та ефективності роботи - з іншого, є основою планування діяльності підприємства.

За допомогою економічного аналізу виявляють невикористані резерви поліпшення показників діяльності окремих галузей, об’єднань, підприємств.

Завдання економічного аналізу:

) оцінювання діяльності підприємства, його виробничих та інших підрозділів, окремих явищ і показників;

) виявлення і визначення величини внутрішньогосподарських резервів;

) сприяння оперативному управлінню підприємством і поточному контролю;

) контроль за роботою підприємств та установ усіх форм власності.

Об’єкти економічного аналізу - це окремі економічні явища, показники, питання, процеси, проблеми.

Предмет економічного аналізу - фінансово-господарська діяльність підприємств та установ.

Види економічного аналізу:

фінансово-економічний аналіз (здійснюється на підставі відповідного звіту підприємства);

техніко-економічний аналіз (значна увага приділяється використанню техніки і технологій);

статистико-економічний аналіз (вивчає діяльність великих господарських комплексів);

порівняльний (міжгосподарський) аналіз (вивчає діяльність кількох споріднених підприємств);

функціонально-вартісний аналіз (вивчає випуск та експлуатацію певних видів продукції);

системний аналіз (використовується для дослідження складних економічних проблем).

За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживачів їхньої продукції, змушує продавця (виробника) враховувати інтереси й побажання покупців і виробляти ту продукцію, яка їм потрібна.

Одним з інструментів з’ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану навіть найблагополучнішого підприємства є постійною необхідністю, бо не можна вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Ринкова економіка приводить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток. Щоб забезпечити це, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити обґрунтоване наукове дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процесі господарської і торговельної діяльності кожного підприємства.

Фінансовий стан підприємства - це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами.

Фінансовий аналіз - це засіб оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.

Отже, економічний аналіз є обов’язково-необхідним на кожному підприємстві, не залежно від економічної ситуації в країні. Аналіз фінансового стану підприємства проводять при ринковий економіці для аналізу конкурентоспроможності підприємства.

    Читайте більше

    Організація діяльності Центральної районної поліклініки Деснянського району
    фінансування облік поліклініка Інформація про діяльність підприємства необхідна - працівнику, засновнику(учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, врешті, просто жителям району, в даному випадку Деснянського, де функціонує центральна поліклініка. Кожному важливо, ...

    Система оподаткування підприємств
    Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...