Меню сайта

Надходження місцевих податків та зборів за 2006-2007 роки

Місцевий бюджет

Бюджетна політика, що проводилась в області 2006 року направлені на недопущення розбалансування бюджету, вчасне виконання взятих зобов’язань, насамперед соціального характеру, запровадження соціальних, економічних і демократичних стандартів життєдіяльності людини та держави, зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

Питання наповнення та виконання місцевих бюджетів протягом звітного періоду постійно розглядалися на колегії облдержадміністрації, засіданнях координаційної ради при голові облдержадміністрації з фінансово-економічних питань, постійних комісіях обласної ради, засіданнях робочих груп по залученню додаткових платежів до місцевих бюджетів, спільних нарадах фінансових управлінь та податкових інспекцій, проводились інші заходи щодо забезпечення безумовного виконання місцевих бюджетів.

Так, за 2006 рік, порівняно з попереднім роком, обсяги виробництва в області нарощено на 6,4 відсотка, в цілому в Україні - на 6,2 відсотка.

За січень - листопад 2006 року сальдований фінансовий результат відзвичайної діяльності до оподаткування

суб’єктів господарювання області (крім установ, що утримуються за рахунок бюджету, малих та сільськогосподарських підприємств, які займалися вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням тварин) становив 674,6 млн. гривень

прибутку.

В цілому по області частка прибуткових підприємств склала 64,1 відсотка, а сума одержаних ними прибутків - 1062,2 млн. гривень. Серед основних видів діяльності прибутково спрацювали 64,2 - 83,3 відсотка підприємств будівництва, оптової і роздрібної торгівлі, охорони здоров’я, фінансової діяльності, освіти та ті, що займаються операціями з нерухомістю.

У результаті суб’єктами господарської діяльності усіх форм власності, які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території Миколаївської області, збільшено порівняно з 2005 роком сплату податків і зборів до державного та місцевих бюджетів на суму понад 500 млн. гривень, обсяг яких - 2211,3 млн. гривень,

(без урахування відшкодування ПДВ), в тому числі до державного - 1348,6 млн. гривень, до місцевих - 862,7 млн. гривень.

Доходи зведеного бюджету Миколаївської області за 2006 рік становили 1 млрд. 783 млн. гривень, з них отримано трансфертів з державного бюджету - 920,5 млн. гривень, в тому числі: дотацій - 524,9 млн. гривень, субвенцій - 395,5 млн. гривень.

За підсумками 2006 року до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Миколаївської області мобілізовано податків і зборів 104,8 відсотка плану звітного періоду тобто 862,7 млн. грн., що на 227,3 млн. грн. більше виконання за минулий рік, в тому числі відповідно: до загального фонду - 651,5 млн. або 104,2 відсотка планових призначень, тобто надходження зросли на 141,4 млн. або 27,7 відсотка та спеціального фонду - 211,2 млн. або 106,4 відсотка плану (приріст 85,9 млн. грн. або 40,7 відсотка) з врахуванням власних надходжень бюджетних установ, яких отримано 119,0 млн. грн. (100,4 відс. Кошторисних призначень на рік). Схематично розподіл надходжень до місцевого бюджету має вигляд:

Завдяки проведеним у звітному періоду заходам по наповненню місцевих бюджетів виконано заплановані показники загального фонду по бюджетах 19 районів, обласному бюджету та бюджетів міст Миколаєва та Вознесенська.

Протягом звітного періоду майже не зменшилась податкова заборгованість, яка за станом на 1 січня 2007 року склала 11,3 млн. гривень, або 1,7 відсотка фактичних надходжень податків і зборів до загального фонду місцевих бюджетів, в тому числі: по податку з доходів фізичних осіб - 3,0 млн. гривень, або 26,5 відсотка від загальної суми боргу, платі за землю - 3,5 млн. гривень, або 31,0 відсоток, по податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності - 2,8 млн. гривень, або 24,8 відсотка.

Органи місцевого самоврядування та райдержадміністрації недостатньо впливали на удосконалення механізму адміністрування податків, що призвело до зростання податкового боргу по бюджетах 3 міст: Миколаєва, Первомайська, Південноукраїнська та 3 районів: Казанківського, Миколаївського та Снігурівського.

Надходження податків і зборів до загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання області

, згідно зі статтею 56 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік”, за 2006 рік виконано на 123,2

відсотка при плані 966,9 млн. гривень, тобто надійшло 1190,9 млн. гривень, з них: державною податковою адміністрацією в Миколаївській області забезпечено - 134,5

відсотка, або 881,0 млн. гривень

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...