Меню сайта

Класифікація векселів

Прості й переказі векселі мають багато спільних і відмінних рис. Зокрема, їх об'єднує не лише співпадання більшості обов'язкових реквізитів, а й такі основні аспекти: Предметом обох видів векселів можуть бути лише гроші. Тотожні вексельні відносини, що, як правило, складаються навколо реальних кредитних угод, які і стали основою виписування обох типів векселів.

Як простий, так і переказний векселі надають векселедержателю право вимагати сплати вказаної суми у вказаний строк.

За своїм характером простий вексель схожий з формулою акцепту тратти, а вона, у свою чергу, якщо векселедавець призначає платником самого себе, може бути виписаною у вигляді простого векселя.

В обох видах векселів подрібнення вексельних сум не допускається. Підписи векселезобов'язаних осіб в обох векселях можуть бути нанесеними лише власноруч, а строки платежу вираженими тільки одним із способів, що випливає з вимог вексельного законодавства, тощо.

Отже, простий вексель становить особисте зобов'язання сплатити борг, а переказний - наказ сплатити борг третій особі (ремітенту). Платником у тратті, як правило, виступає третя особа.

Товарні (або комерційні) векселі використовуються у взаємовідносинах покупця і продавця в реальних угодах. Основою грошового зобов'язання, оформленого таким векселем, є товарна угода, комерційний кредит, що надається продавцем покупцю при реалізації товару. В цій якості вексель може виступати, з одного боку, як знаряддя кредиту, а з іншого - виконувати функції розрахункового засобу, багато разів переходячи з рук у руки та обслуговуючи як замінник грошей численні угоди купівлі-продажу товарів. Випускаються товарні векселі, як правило, підприємствами й закладами, тому їх ще називають корпоративними.

Комерційні векселі, на відміну від паперових грошей, видаються переважно під товарні потоки, в обігу перебувають протягом визначеного часу, мають суворий механізм вилучення з обігу й погашення. Ось чому вони не можуть бути випущені у надлишковій кількості, а курс кожного комерційного векселя складається реально лише під впливом стабільності фінансово-господарської діяльності задіяних у ньому осіб, попиту і пропозиції на ринку кредитних ресурсів та загальногосподарської і ринкової кон'юнктури.

В основі грошового зобов'язання фінансових векселів лежать фінансові операції, не пов'язані з купівлею-продажем, тобто нетоварні фінансові операції. Це може бути позичка, що видається підприємством за рахунок вільних коштів іншому підприємству; перерахування до бюджету податків; отримання бюджетного фінансування; зобов'язання отримувача кредиту з його погашення; оформлення простроченої кредиторської заборгованості.

Різновидом фінансових векселів є банківські векселі, які набули поширення серед підприємств протягом останніх років. Банківський вексель засвідчує, що підприємство внесло до банку депозит у сумі, що вказана у векселі, а банк зобов'язується погасити його за пред'явленням до сплати у зазначений на ньому строк (разом з відсотками ).

Казначейський вексель - це цінний напір, що випускається державою.

Дружній вексель - це вексель, за яким не стоїть ніякої реальної угоди, ніякого реального фінансового зобов'язання, однак особи, які беруть участь у векселі, є реальними. Зазвичай дружніми векселями зустрічно обмінюються дві реальні особи, які знаходяться в довірчих стосунках, для того, щоб облікувати або передати в заставу цей вексель до банку, отримавши під нього реальні гроші, або використати цей вексель для здійснення платежів.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...