Меню сайта

Динаміка цін на ринку золота

Темою даного дослідження обрано динаміку цін на золото на світовому ринку, так як воно є банківським металом, від його вмісту національній валюті залежить її купівельна спроможність, в ньому зберігається частина валютних резервів країни.

Карл Маркс писав: «Золото і срібло за своєю природою не гроші, але гроші за своєю природою − золото і срібло» [8].

І хоча Ямайська конференція у січні 1976 зафіксувала остаточну втрату золотом функції світових грошей і визначило його як товар, але його висока ліквідність вартість змушує людей все частіше ставити собі запитання: в чому ж зберігати власні заощадження? Збергігаючи заощадження у золоті, людина застраховується від впливу інфляції на свої заощадження. Наприклад, якщо особа мала 1000 грн. заощаджень, а інфляція за рік склала 10%, то на початок наступного року вона фактично матиме вже 900 грн., а вклавши 1000 грн. у золото в поточному році, наступного, за такого ж рівня інфляції, у неї буде вже 1100 грн.,так як ціна на золото підвищується з урахуванням інфляції, адже воно є товаром. До того ж банки пропонують вклади у золоті. За таких умов клієнт має не лише надійне місце зберігання воїх злитків, а й отримує за ними, які може отримати у грошовій формі чи у золоті.

В цій роботі розглядається динаміка цін на золото на світовому ринку, адже, починаючи з 1999 року, ціни на золото зростають[1] і за прогнозами банку BNP Paribas буде продовжувати зростати у 2012 та 2013 роках[2], але через кризу в Греції та інформацію про те, що країна може вийти зі складу єврозони, що послабило попит за євро і підвищило його на долар, цим самим зумовивши падіння попиту на інші товарні активи, в тому числі і на золото [3]. Динаміку цін на цей дорогоцінний метал за минулі роки та прогноз на майбутнє буде розглянутий у даному дослідженні.

Особливостями ринку золота є те, що воно фактично використовується всіма країними у якості резервного та страхового фонду. Значна частина золота, що знаходиться зараз в резервах МВФ та центральних банків різних країн може бути виставлена на продаж. Дані на кінець 2011 року по найбільшим золотим запасам світу наведені у таблиці 1.1[4].

Таблиця 1.1

Найбільші золоті запаси в світі

Країна/організація

Золото(тон)

Доля золота в загальному об’ємі міжнародних резервів,%

1

США

8133,5

74,7

2

Німеччина

3401,0

71,7

3

МВФ

2814,0

4

Італія

2451,8

71,4

5

Франція

2435,8

66,1

6

КНР

1054,1

10,7

7

Швейцарія

1040,1

10,4

8

Індія

946,7

9

9

Росія

836,7

7,3

10

Японія

765,2

3

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...