Меню сайта

Використання державних запозичень

складання проекту інвестиційного бюджету на середньострокову перспективу (3-5 років) та його узгодження із основними параметрами середньострокового бюджетного плану;

застосування методології аналізу «затрати-вигоди» до всіх без винятку державних інвестиційних проектів із розвитку фізичної інфраструктури, забезпечення прозорості методики вибору об’єктів інвестування та розробки комплексної системи моніторингу та контролю виконання бюджетних інвестицій;

розробки економічних критеріїв для виділення бюджетних інвестицій в залежності від: ступеня завершеності, можливості співфінансування з інших джерел, масштабу утворення міжрегіональних вигод, міри комерціалізації результатів інвестицій, можливості економії на масштабах виробництва, рівня економічного розвитку регіону тощо [14].

Сьогодні проблему раціонального використання залучених коштів, в тому числі траншів МВФ обговорюється досить жваво як політиками та і економістами, звертаючи увагу на те, що частина коштів МВФ іде на фінансування дефіциту бюджету для поповнення валютних резервів Нацбанку, а Міжнародний валютний фонд дозволяючи витрачати гроші на покриття бюджетного дефіциту не цікавиться цільовим використанням цих коштів [15].

В таблиці 2.1 подано програму державного запозичення України на 2011 рік, тобто вказано, за якими позиками передбачалося здійснити залучення коштів для фінансування бюджету.

Таблиця 2.1 Програма державного запозичення України на 2011 рік Залучення коштів для фінансування бюджету передбачається здійснити за наступними позиками

Назва

Кредитор

Прогноз надходження у 2010 році

екв. в тис.дол.США

екв. в тис. грн.

І. Державне запозичення

 

11 521 558,5

91 596 389,7

1. Зовнішнє запозичення

 

5 409 922,7

43 008 885,6

1.1. Фінансування державного бюджету

 

5 000 000,0

39 750 000,0

ОЗДП

ОЗДП

4 500 000,0

35 775 000,0

Позика Світового банку

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

500 000,0

3 975 000,0

1.2. Фінансування проектів розвитку

 

409 922,7

3 258 885,6

Будівництво ПЛ 750кВ Запорізька АЕС - Каховська

Європейський банк реконструкції та розвитку

3 144,7

25 000,0

Будівництво ПЛ в Рівненська АЕС - Київська

Європейський банк реконструкції та розвитку

10 062,9

80 000,0

Модернізація державних фінансів

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

4 066,6

32 329,5

Підвищення надійності постачання електоенергії в Україні

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

6 289,3

50 000,0

Проект видачі держ.актів на право власності на землю та розвитку системи кадастру(4709 від 17.10.03)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

11 386,2

90 520,6

Проект "Модернізації державної податкової служби - 1" (4698 від 04.09.03)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

11 327,3

90 052,3

Проект реабілітації гідроелектростанцій (4795 від 19.09.05)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

21 564,5

171 437,6

Проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні" (4780 від 05.09.05)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

7 924,5

63 000,0

Проект розвитку ДМА "Бориспіль" (UKR-P1 від 29.03.05)

Японський банк міжнародного співробітництва

31 376,5

249 443,1

Розвиток міської інфраструктури

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

12 842,8

102 100,0

Вдосконалення системи соціальної допомоги

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

27 644,6

219 774,7

Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

5 462,6

43 427,8

Третій Проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп" (36547 від 19.12.06)

Європейський банк реконструкції та розвитку

248 905,7

1 978 800,0

Європейський інвестиційний банк

Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м.Миколаєві

Європейський інвестиційний банк

5 660,4

45 000,0

Фінансування Української енергозберігаючої сервісної компанії (друга фаза) (33832 від 21.10.05)

Європейський банк реконструкції та розвитку

2 264,2

18 000,0

2. Внутрішнє запозичення

 

6 111 635,7

48 587 504,1

2.1. Пряме фінансування бюджету

 

6 111 635,7

48 587 504,1

Прогнозні ОВДП 2011

ОВДП

6 111 635,7

48 587 504,1

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...