Меню сайта

Проблеми та шляхи розвитку бюджетної системи України

При вирішенні проблем, пов’язаних із дефіцитом бюджету, Україна повинна спиратися на досвід Польщі, Хорватії, Чехії, Словаччини, Угорщини та країн Прибалтики, які вже здійснили відповідні реформи. Державні витрати не адекватні завданням, що покладаються на уряд в ринковій системі, отже, їм потрібно покращувати якість витратних програм, одночасно зменшуюучи державні витрати, тобто проводити ліберальну бюджетну політику.

Головну проблему серед державних видатків складають офіційні трансферти. Вони складають приблизно 25% від усіх доходів бюджету. Це велика сума, яку можна задіяти в покращення і заміну технологій виробництва.

. Мала дохідна база країни. Існує чимало радикальних ідей збільшення доходів в бюджет. Але ми зупинемось на більш простих:

1) в першу чергу потрібно розраховувати державний доход, виходячи з реалістичних уявлень про стан економіки;

2) також потрібно поступово зменшувати фіскальний тиск на економіку, що покращить економічну ситуацію і збільшить базу оподаткування (наприклад, різні джерела пропонують Україні зменшити його до 30-35% від ВВП);

3) потрібно ефективніше проводити приватизацію для того, щоб залучати нові гроші до бюджету, а також щоб зменшити державні витрати (які витрачаються на державні об’єкти);

4) доцільним також може бути введення нових і ефективних видів податків (розширення податкової бази), наприклад, для України пропонується введення податку на нерухомість;

5) потрібно також ввести більш жорсткий контроль над державним боргом та державними цінними паперами, щоб не допустити створення фінансової піраміди, подібної до російської, а також знизити іх процентну ставку, аби вона була меншою, ніж в економіці.

Такими є основні шляхи для подолання проблем бюджетної системи в Україні, хоча, звичайно, до кожної окремої проблеми існує безліч різних рекомендацій (наприклад, дуже поширена рекомендація для України внести зміни до порядку нарахування ПДВ).

ВИСНОВКИ

Державний бюджет як складна економічна категорія являє собою систему економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу та використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб.

Найважливіше призначення бюджету - це створення матеріальної основи для реалізації державою своїх функцій: економічної, соціальної, політичної та оборонної.

В умовах реформування економіки України, пов¢язаної з функціонуванням різних форм власності, виникає потреба перегляду характеру і змісту бюджетних відносин. На сьогоднішній день виникають труднощі як із формуванням централізованого фонду коштів держави, так і з його використанням. Ці труднощі зумовлені недосконалістю законодавства України, традиційними, застарілими підходами організації бюджетних відносин. Реформування бюджетної системи перебуває на стадії становлення. Зумовлено це повільним процесом реформування системи власності, що докорінно впливає на зміст розподільного і перерозподільного процесів в Україні.

Основною метою України має бути зменшення в короткостроковій перспективі державних витрат шляхом підвищення ефективності основних програм і проектів, і завдяки цьому, забезпечення підтримання збалансованості бюджету.

Незбалансованість бюджету викликає збільшення неплатежів, кризу неплатежів, а також політичну та соціальну кризу. Ще одна дуже важлива проблема, пов’язана з високим рівнем бюджетного дефіциту - виникнення боргової кризи в державі.

Україні потрібно поступово лібералізувати бюджетну політику. Цей процес нелегкий, оскільки державні витрати нелегко скоротити через загрозу соціальних невдоволень, що можуть перерости в політичну кризу. Але такий процес необхідний, бо тільки він може в майбутньому збільшити рівень виробництва. Для кращого ефекту потрібно підвищити якість державних витрат. Разом із скороченням державних витрат потрібно зменшити податковий тягар, що підвищить ефективність податкової системи і звільнить економіку від непосильного навантаження та сприятиме її розвитку.

Отже, якщо узгодити величину державних витрат із можливостями економіки, що мало б звести бюджетний дефіцит до мінімуму, або й створити бюджетний надлишок, то це оздоровить економіку нашої держави і дозволить сподіватися на економічне зростання в найближчому майбутньому.

ДОДАТКИ

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Доходи федерального бюджету РФ на 2007-2008 роки (млрд. крб)

Доходы

2007

2008

Всього:

13368,3

16003,9

податок на прибуток організацій

2172,0

2513,2

податок на доходи фізичних осіб

1266,6

1666,3

податки та внески на соціальні потреби:

1908,8

2113,2

із них єдиний соціальний податок

782,5

811,9

податок на додану вартість:

на товари (роботи, послуги), що реалізуються на території РФ

1390,6

998,7

на товари, що ввозяться на територію РФ

871,1

1133,8

акцизи по підакцизних товарах (продукції):

вироблюваним на території РФ

288,2

314,7

що ввозиться на територію РФ

26,2

35,3

податки на сукупний дохід

141,9

185,1

податки на майно

411,2

493,4

податки, збори і регулярні платежі за користування природними ресурсами

1235,1

1742,6

заборгованість і перерахунки по скасованих податках, зборах і інших обов'язкових платежах

22,9

6,2

доходи від зовнішньоекономічної діяльності

2408,3

3584,9

доходи від використання майна, що знаходиться в державній і муніципальній власності

526,6

439,5

платежі за використовування природних ресурсів

82,4

136,9

безвідплатні вступи

18,2

74,3

доходи від підприємницької і іншої діяльності

98,0

80,2

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...