Меню сайта

Переваги ринку форекс у валютному середовищі

Якщо Вас цікавить торгівля валютою в режимі онлайн, то Ви повинні знати, що ринок Форекс володіє рядом переваг перед фондовим ринком.

Основні переваги Форекс перед іншими валютними ринками включають:

.Висока ліквідність. Ринок Форекс оперує величезними грошовими масами й надає повну свободу при відкритті чи закритті позиції будь-якого обсягу за існуючою на даний момент ціною.

Щоденний об’єм операцій на Форекс в 50 разів перевищує сукупний об’єм операцій на Нью-Йоркській Фондовій біржі. Ліквідність ринку Форекс, особливо основних валют, гарантує стабільність цін. Зважаючи на низький об’єм фондового ринку, ризик втрати ліквідності значно високий, і виражається в широкому спреде або інтенсивному русі ціни.

. Кредитне плече. Головна відмінність роботи на ринку Форекс від діяльності в інших секторах фінансового ринку полягає в можливості купівлі-продажу іноземних валют за відсутності певної суми, необхідної для проведення операцій. Для укладання угод клієнтові необхідно внести лише початковий внесок (маржу), після чого він має можливість укладати угоди, обсяг яких може в десятки разів перевищувати реально вкладені гроші. Це так зване «кредитне плече» ( leverage). Так розмістивши на рахунку 10 тис. дол. США при кредитному плечі 1:100, ви одержуєте право здійснювати операції на суму до 1млн. дол. США.

Онлайнові ділери Форекс зазвичай надають кредитне плече 1:100 або 1:200, що істотно перевищує стандартну маржу 1:2, пропоновану фондовими брокерами. Подібне збільшення ризику підходить не кожному. Проте, кредитне плече є могутній інструмент створення прибутку. Середня денна зміна ціни основних валю не перевищує 1%, а ціна акції цілком може змінитися за одну торгову сесію на 10%.

Найбільш ефективний спосіб управління ризиком при торгівлі - використання маржі. Рекомендується ретельно дотримуватися системи торгівлі, і послідовно застосовувати накази «ліміт» і «стоп-лосс». Потрібно створити, і твердо дотримуватися своєї системи, де працюють жорсткі правила і немає місця некерованим емоціям.

. Цілодобова торгівля. Цілодобовий доступ - можливість здійснювати торговельні операції 24 години на добу, в режимі реального часу. Незалежно від часу доби, на валютному ринку завжди існують покупці і продавці, які активно торгують іноземними валютами. Трейдери реагують на випуск важливих новин миттєво.

Торгівля американськими акціями в неробочий час біржі пов’язана з декількома обмеженнями. На фондовому ринку існують електронні системи ECN (Electronic Communication Networks) - іншими словами, системи, де сходяться покупці і продавці. Проте, немає ніяких гарантій, що сторони прийдуть до згоди, і укладуть операцію за розумною ринковою ціною. Нерідко трапляється, що трейдери чекають наступного дня відкриття ринку для отримання вужчого спреда.

І ще декілька переваг ринку Форекс від фондового:

) Ринок Форекс працює 24 години на добу, а ринок акцій лише в торгові сесії бірж. Ринок акцій пов'язаний до конкретних бірж, торги можуть бути зупинені як із-за неполадок в роботі біржі (Японія), так і по рішенню кого-небудь із сильних світу цього (США). Для Форекс це не загроза, оскільки торги відбуваються між учасниками, не об’єднаним територіально за місцем і за часом.

) На ринку акцій не гарантується виконання ордера в повному об’ємі за потрібною ціною. Оскільки Форекс більш ліквідний, тому подібних проблем немає.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...