Меню сайта

Загальна характеристика діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УНІКОМБАНК” (далі - Банк) зареєстровано та розташовано за адресою: Україна, 83048, місто Донецьк, вулиця Челюскінців, будинок 202, А. Організаційно-правова форма банку - акціонерне товариство. Тип товариства - публічне.

Банк є юридичною особою з приватною формою власності та з мережею філій, які розташовані у межах України:

­ Калінінська філія, розташована за адресою м. Донецьк, б. Шевченка, 52 (код 394341, ЄГРПОУ 26481675);

­ Київська філія, розташована за адресою м. Донецьк, вул. Артема, 112 (код 394675, ЄГРПОУ 34225477);

­ Харківська філія, розташована за адресою м. Харків, вул. Леніна, 35а (код 350006, ЄГРПОУ 35127777).

Стратегічна мета Банку - стати високотехнологічним, мобільним, клієнто-орієнтованим Банком європейського рівня сервісу, що швидко розвивається та забезпечує потреби кожного клієнта, у тому числі приватного, корпоративного на всій території України; досягти в банківських послугах високої якості й надійності, забезпечуючи заощадження внесків своїх клієнтів й їхнє пріоритетне вкладення в економіку України.

Відповідно до затвердженої Стратегії розвитку стратегічними цілями Банку є збільшення активів,виконання плану капіталізації, обов’язкове дотримання всіх економічних нормативів, дотримання прибутковості минулих років банківського сервісу та її нарощування шляхом постійного моніторингу ринку послуг, що пропонуються, вивчення й формування потреб своїх клієнтів у банківському сервісі із урахуванням політики діючих ризиків у період фінансової кризи, проявляючи гнучкий підхід до запитів клієнтів і зважено задовольняючи їх потреби.

Банк відноситься до універсальних фінансово-кредитних установ та надає широкий спектр банківських послуг відповідно до переліку операцій, на здійснення яких Банком отримано банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України. Банк не є спеціалізованим банком.

Положення про порядок визначення очікуваного фінансового результату ПАТ «УНІКОМБАНК»

(далі - Положення) розроблене на підставі Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про оподаткування прибутку підприємств», нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів ПАТ «УНІКОМБАНК

Головні зусилля Банку були спрямовані на поширення клієнтської бази та постійне вдосконалення якості послуг, що надаються клієнтам.

Фінансове планування є частиною загального процесу планування, яке включає:

- стратегічне планування розвитку банку в частині визначення концепції його розвитку та формування стратегічних цілей;

- тактичне планування в частині складання бізнес-планів;

- оперативне планування у частині встановлення конкретних завдань щодо досягнення стратегічних і тактичних цілей.

Рис. 1.1. Система управління прибутком ПАТ «УНІКОМБАНК»

Для ПАТ «УНІКОМБАНК»

характерна матрична структури управління. Для матричної структури управління характерне закріплення в організаційній структурі банку двох напрямів управління: вертикальний напрям являє собою управління основними й забезпечуючими структурними підрозділами банку, горизонтальний - управління окремими проектами й програмами, для реалізації яких залучаються персонал і ресурси інших підрозділів банку. Матрична структура управління може розглядатися як накладення проектної структури на лінійно-функціональну структуру управління.

Контроль є головною умовою ефективності процесу бюджетування. Особливість гнучкого бюджету пов'язана з відмінностями в поведінці змінних та постійних доходів і витрат і він є "комплектом", що складається з декількох фіксованих бюджетів, кожний з яких відповідає певному обсягу операцій. З метою здійснення контролю виконання бюджету гнучкий бюджет розраховується виходячи з фактичних обсягів банківських продуктів та планових цін на них. Це забезпечує зі ставність планових і фактичних даних.

Використання гнучких бюджетів дозволяє розділити сукупне відхилення планових даних від фактичних на два відхилення:

- відхилення, викликане зміною обсягу операцій порівняно з тим, що планується (різниця між показниками гнучкого і планового бюджету);

- відхилення від гнучкого бюджету (різниця між фактичними результатами діяльності і показниками гнучкого бюджету).

Таким чином, проаналізувавши показники фінансових результатів діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК»

за період 2008-2010 років, слід відмітити зростання показників рентабельності та дохідності, що вказує на ефективну процентну, кредитну та депозитну політики, ефективність залучення та розміщення коштів, створює передумови для подальшого розширення обсягів діяльності банку та його капіталізації.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...