Меню сайта

Наведіть класифікацію видів державного кредиту

Відповідь: 1. За характеристикою емітента:

ті, що випускаються урядом;

ті, що випускаються місцевими органами влади (муніципальні позики).

. За характеристикою власників цінних паперів:

ті, що реалізуються тільки серед населення (наприклад, Державна внутрішня виграшна позика 1982 року);

ті, що розповсюджуються виключно серед юридичних осіб (наприклад, державна позика України 1995 року);

універсальні - що реалізуються серед юридичних і фізичних осіб.

. За формами сплати:

відсоткові. Передбачається твердий щорічний дохід шляхом оплати купонів, чи один раз при погашенні позики шляхом нарахування відсотків до номіналу цінного паперу (без щорічних виплат). Наприклад, казначейські зобов’язання держави і облігації 5% позики 1990 року.

дисконтні. Дохід з такої облігації становить різниця між ціною придбання та номінальною вартістю, що відшкодовується власникові під час погашення.

виграшні. Весь прибуток власники облігацій одержують в момент погашення позики у вигляді виграшу. Дохід сплачується не по всіх облігаціях, а лише по тих, які потрапили в тиражі виграшів (наприклад, Державна внутрішня виграшна позика 1982 року. Умовами випуску таких відсотково-виграшних позик передбачалась виплата частини прибутку по купонах, а іншої частини - у вигляді виграшів. Безпрограшні випуски позик гарантують, що протягом терміну дії позики, виграш випаде на кожну облігацію. На сьогодні відсотково-виграшні і безпрограшні позики не випускаються).

безвідсоткові (цільові). Сплата прибутку не передбачається, але гарантується одержання відповідного товару, попит на який не задоволений (наприклад Державна цільова позика 1990 року. Кожна облігація була випущена вартістю, що дорівнює ціні певного товару (автомобіль, комп’ютер тощо)

. За термінами погашення:

короткотермінові. Випускаються терміном до 1 року.

середньотермінові. Термін погашення до 5 років.

довготермінові. Випускаються і перебувають в обігу понад 5 років.

. За формою залучених ресурсів:

грошові.

натуральні. Натуральні позики використовуються в виняткових випадках і пов’язані з нестабільністю грошової системи країни. В СРСР в 1922-1923 роках було випущено три натуральні позики - дві хлібні і одна цукрова. Всі три позики були короткостроковими і їх значення полягало в сприянні відновлення народного господарства і розвитку грошових відносин.

. За методом розміщення:

добровільні. За таких умов облігації вільно продаються і купуються.

за підпискою (з відстрочкою терміну платні). Формально є добровільними, однак їх реалізація супроводжується такою масово-політичною кампанією тиску, яка робить їх по своїй суті обов’язковими. Такі підписки на державні позики є характерними для тоталітарного режиму. В СРСР вони ще називались масовими.

примусові. В силу Постанов Уряду, що передбачали відповідальність за відхилення від купівлі певного виду цінних паперів.

. За способом зовнішнього оформлення:

у вигляді записів на електронних рахунках в електронному депозитарії.

облігаційні. Супроводжуються емісією цінних паперів держави.

- безоблігаційні. Оформляються шляхом підписання угод, договорів.

Читайте більше

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...