Меню сайта

Перспективи фінансового стану ТОВ "Рако-прінт"

Нормальна стійкість фінансового стану належить до другого типу, який гарантує платоспроможність підприємства.

Третьому типу відповідає його нестійкість, що є порушенням платоспроможності підприємства, однаак і в такій ситуації зберігається можливість відношення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів і збільшення власних обігових коштів.

Для четвертого типу властивий кризовий фінансовий стан, при якому підприємство перебіває на грані банкрутства, оскількі у даній ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери й дебіторська заборгованість підприємства навіть не покривають його кредиторської заборгованості й просрочених позик.

Вважаю, що фінансову стійкість товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт” можна віднести до другого типу, походячи із визначених коефіцієнтів:

- коефіцієнт заборгованості рівний , за нормативом повинен бути не вищий ніж 0,8;

- коефіцієнт потчної ліквідності дорівнює , за нормативом повинен бути не нижчий ніж 0,2;

- ;

- ;

- .;

- ,,,,,,,,,,,,,,,;

- ;

Прогнозування фінансового стану

Під прогнозуванням фінансового стану розуміється передбачення обсягу та розміщення фінансових ресурсів підприємства на певний термін наперед, шляхом вивчення динаміки розвитку підприємства, як суб,єкта господарської діяльності на фоні реалій економічного життя суспільства. В залежності від терміну такого передбачення можна виділити короткотермінове (у межах одного року), середньотермінове (на один два роки) і довготермінове (білше двох років) прогнозування фінансового стану підприємства.

Об,єктом прогнозування має бути перш за все обсяг фінансових ресурсів, які надійдуть у розпорядження підприємства за період, щодо якого складається прогноз.

Такими ресурсами є прибуток, що залишається у підприємства після сплати всіх податків і обов,язкових платежів, а також амортизаційні відрахування, які відшкодовуються через ціну на продукцію. Умовно суму чистого прибутку і амортизації у складі виручки від реалізації називають грошовим потоком, саме від його величини залежать можливості підприємства збільшити свої кошти (статутний фонд, насамперед), бо інші складові частини виручки від реалізації йдуть на різні платежі у відповідності зі своїм призначенням.

Також у прогнозуванні фінансового стану підприємства ефективним є використання економіко-матиматичних методів, серед яких найпоширенішим використанням користується метод побудови лінії тренду, тобто на основі конкретних показноків за декількох років будується залежність і вираховується прогнозне значення на наступний рок.

Отже спробуємо за допомогою цього методу зпрогнозувати обсяг прибутку ТОВ “Рако-прінт”. Маємо наступні показники прибутку даного підприємства, які відображені у таблиці 3, динаміка розміру прибутку ТОВ “Рако-прінт” за період 1998 – 2001 роки.

Таблиця 3

Динаміка розміру прибутку ТОВ “Рако-прінт” за період 1998 – 2001 роки

Роки

1998

1999

2000

2001

2002

Розмір прибутку

4938

2841

4936

5868

?

Отже далі будується графік і визначається прогнозний показник прибутку, на рис. 2 зображена лінія тренду, тобто залежність розміру прибутку по роках.

Напрямки покращення фінансового стану підприємства

Проаналізувавши загальний фінансовий стан товриства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт” можна розробити деякі напрямки та пропозиції по покращенню фінансового стану даного підприємства.

Перш за все дане товариство повинно реалізувати всю продукцію, що застоюється на складах. Реалізацією і просуванням продукції на ринок на підприємстві займається спеціаліст з маркетингу. Саме цей спеціаліст повинен забезпечити просування товару не тільки на вітчизняний ринок, а, можливо, і за кордон.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...