Меню сайта

Ліцензійні умови відкриття комерційного банку

Таким чином, вітчизняні аптечні заклади, які повністю утримуються за рахунок коштів з Державного або місцевих бюджетів, звільняються від сплати земельного податку.

. Нерезидент вирішив припинити інвестиційну діяльність в Україні та здійснив спробу вивезти за межі України іноземну валюту, яку раніше було завезено для здійснення інвестиційної діяльності. Індивідуальну ліцензію НБУ для здійснення валютної операції він для цього не отримав.

Зробіть юридичний аналіз та дайте Ваше бачення щодо правомірності чи неправомірності даної ситуації

Відповідь: Дії правомірні. Згідно з частиною шостою пункту 4 статті 5 Щодо порядку повернення нерезидентам раніше здійснених ними інвестицій в Україну Декрету КМУ, вивезення іноземної інвестиції у разі її припинення не потребує одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України, оскільки таке повернення (вивезення, пересилання, переказування тощо) іноземному інвестору його інвестицій може здійснюватись у будь-якій формі незалежно від того, чи сам інвестор, чи резидент України повертає цю інвестицію шляхом оплати за кордон її вартості.

фінансовий правовий податок ліцензія

фінансовий правовий податок ліцензія

Тести

. Цілісна система суспільних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів, з метою виконання завдань та функцій держави - це:

а) бюджет;

+б) державні фінанси;

в) податкова система;

г) економіка країни;

д) валовий внутрішній продукт.

. Фінансово-правова норма складається з:

а) 2 частин

+б) 3 частин

в) 4 частин

г) 5 частин

д) норми фінансового права не діляться на частини

. Що таке гіпотеза фінансово-правової норми?

а) визначає відповідальність за передбачені нормою порушення у галузі фінансової діяльності;

б) визначає юридичні права і обов'язки у галузі фінансової діяльності;

в) визначає обов'язки у галузі фінансової діяльності;

+г) визначає умови, за яких можуть виникати у громадян і організацій передбачені нормою юридичні права і обов'язки у галузі фінансової діяльності;

д) це застосування штрафів до правопорушників фінансової дисципліни.

. Які державні органи є органами фінансового контролю?

а) служба безпеки України;

б) міліція;

в) державні органи захисту прав споживачів;

г) органи Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку;

+д) Державна казначейська служба України.

. За який термін органи державного фінансового контролю повинні повідомляти суб’єкта підприємницької діяльності про планову виїзну перевірку(в який строк повинно бути надіслано повідомлення про перевірку)?

а) не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки;

б) не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки;

+в) не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки;

г) не пізніше ніж за 2 тижні до дня проведення зазначеної перевірки;

д) не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки.

. У яких випадках можливо відмовитися від обов’язкового проведення інвентаризації?

а) при захворюванні чи зміні матеріально-відповідальної особи;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...