Меню сайта

Проблеми та пріоритети розвитку грошово-кредитної політики України

У сучасних умовах переходу України до ринкової економіки помітно зростає роль обґрунтування сутності грошово-кредитної політики, спрямованої на стимулювання сталого економічного розвитку, і на цій основі - підвищення народного добробуту. Від ефективності грошово-кредитної політики залежать головні макроекономічні завдання держави. Грошово-кредитна політика в Україні має бути націлена на успішне розв’язання проблем перехідної економіки через зростання ефективності діяльності банківської системи та грошового обігу [23, с. 152]

Світова практика нагромадила значний досвід грошово-кредитного регулювання, тому важливим є його врахування при розробці та реалізації грошово-кредитної політики в Україні. Звичайно, відпрацювання будь-яких універсальних правил проведення грошової політики є досить проблематичним, оскільки макроекономічна ситуація як в масштабах світової економіки, так і в Україні, схильна до істотних змін. Питання вибору оптимальної політики в системі грошово-кредитного регулювання і доцільності модернізації того, що вже застосовується, практично ніколи не втрачало актуальності.

Формування грошово-кредитної політики має теоретичне і практичне значення в умовах розвитку ринкової економіки в Україні. Все більшого значення набуває роль Національного Банку України, як центру державного регулювання та монетарні методи впливу на економічні процеси. Таким чином зростає значення пошуку нових шляхів вирішення проблем грошово-кредитної політики, яка є основним ринковим регулятором стабільності і економічного розвитку.

Велику роль у реалізації грошово-кредитної політики відіграють грошові агрегати. Вони розкривають структуру грошової маси на основі принципу ліквідності, коли до першого агрегату належать готівка і чеки, яким властива найвища ліквідність, а до наступних - менш ліквідні платіжні і розрахункові засоби. Однією з особливостей грошової системи нашої країни, є висока питома вага готівки і виокремлення такого структурного елементу грошової маси, як грошова база (агрегат М0). Беручи до уваги світовий досвід, слід зазначити, що, наприклад, у США немає поняття «грошова база» та такого грошового агрегату, як М0. Грошове агрегування починається з агрегату М1, до якого входить готівка, поточні депозити, у тому числі чекові. Наступною проблемою є недостатній рівень монетизації української економіки - 52,17% за 2011 рік [24, с. 60]

Для порівняння у розвинених країнах рівень монетизації економіки становить: Великобританія - 100%, Німеччина - 70, Швейцарії - 120, США - 70, Китаї - 100-120%. Отже, Україна має невикористаний потенціал економічного зростання, оскільки грошова маса стимулює платоспроможний попит і орієнтує виробників на нарощування обсягів виробництва товарів та послуг, що сприяє створенню нових робочих місць, а значить збільшується зайнятість та покращується рівень життя населення.

Але, процеси підвищення рівня монетизації економіки супроводжуються зростанням грошової маси, що, у випадку її нераціонального використання, може створити загрозу підвищення інфляції. Саме тому підвищення рівня монетизації має бути збалансованим з комплексом антиінфляційних заходів, скерованих на використання зростаючих обсягів грошової маси, на стимулювання виробництва і збільшення пропозиції товарів та послуг за умов стабільних цін [25].

До факторів, які впливають на грошово-кредитну політику України можна віднести [26, с. 65]:

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...