Меню сайта

Проблеми та пріоритети розвитку грошово-кредитної політики України

• - проблемність взаємодії між центральним банком і урядом;

• - відсутність достатніх умов для нормальної роботи альтернативних валютному каналів монетарної трансмісії;

• - суперечлива ідеологія підтримки банківської системи в ситуації кризи;

• - неконтрольований переплив частини наданих кредитів рефінансування на валютний ринок (неефективність валютних інтервенцій в частині впливу на обмінний курс внаслідок їх доступності для обмеженого кола фінансових установ);

• - інституційні перешкоди на шляху рекапіталізації банківської системи за рахунок приватного капіталу, що посилює навантаження на грошово-кредитну політику і бюджет;

• - відсутність механізмів залучення довгострокових гривневих ресурсів;

Для вирішення проблем та поліпшення стану фінансового ринку України доцільним було б змінити грошово-кредитну політику на більш жорстку та послідовну, за допомогою наступних методів:

• - зниження ставки рефінансування комерційних банків;

• - для розвитку такого інструменту грошово-кредитної політики, як операції на відкритому необхідний ще більший розвиток фондового ринку, урізноманітнення форм цінних паперів, перетворення фондових бірж на активний механізм переливу капіталів;

• - запровадження адміністративного регулювання процентних ставок задля запобігання корупції й зловживань, встановлення банківської маржі по операціях за кредитом;

• - виконання Національним банком функції «кредитора останньої інстанції» шляхом забезпечення рефінансування вибірково, залежно від вкладу банку в розвиток економіки країни;

• - використання керованого плаваючого курсу з поступовим переходом до режиму вільного обмінного плаваючого курсу;

• - задля недопущення швидкого вичерпування офіційних золотовалютних резервів центрального банку внаслідок активних валютних інтервенцій необхідно вжити певних обмежувальних заходів щодо збільшення пропозиції іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку і скорочення попиту на неї;

• - важливим є створення інвестиційних іпотечних банків, що дасть змогу зв’язати зростання грошей з інноваційними процесами, забезпечить підтримку взаємозалежності між грошовою масою та економічною діяльністю;

• - необхідно вжити рішучих заходів щодо зниження рівня доларизації вітчизняної економіки, адже підрив довіри до національної грошової одиниці, а, отже, і до банківської системи, зумовлений передусім виконанням грошових функцій на території нашої країни іноземною валютою. Іншими напрямами оптимізації грошово-кредитної політики можна також запропонувати стабілізацію банківської системи загалом, а також контроль за цільовим використанням кредитів рефінансування [27, с. 46]

Відповідно до Основних засад грошово-кредитної політики на 2013 рік головним критерієм успішності проведення грошово-кредитної політики є підтримання в середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін. Річний показник приросту індексу споживчих цін у 2013-2014 роках має стабілізуватися в діапазоні 4 - 6%, а починаючи з 2015 року, - утримуватися в межах 3 - 5%. Основні завдання грошово-кредитної політики на 2013 рік передбачають необхідність утримання приросту індексу споживчих цін у межах 4,8 - 6,1%. Монетарні чинники впливу на стабільність грошової одиниці контролюватимуться через регулювання обсягу монетарної бази, яка розглядатиметься як операційний орієнтир грошово-кредитної політики. Основними засадами грошово-кредитної політики передбачено, що за реалізації першого сценарію макроекономічного прогнозу Уряду України приріст обсягу монетарної бази у 2013 році може становити до 8%. У разі розвитку макроекономічної ситуації за другим сценарієм є підстави прогнозувати, що приріст обсягу монетарної бази становитиме до 6%.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...