Меню сайта

Аналіз прибутку та рентабельності

Прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витратами; збиток - перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Рентабельність - це показник, що характеризує економічну ефективність.

В залежності від того, з чим порівнюється обраний показник прибутку, розрізняють дві групи коефіцієнтів рентабельності: рентабельність капіталу та рентабельність продажу. Аналіз коефіцієнтів рентабельності представлено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Аналіз коефіцієнтів рентабельності балансу ВАТ «Чернігівська макаронна фабрика»за 2011 рік

Показник

Формула

2010 рік

2011рік

Відхилення

Рентабельність капіталу

1. Рентабельність активів (ROA)

-0,05-0,040,01

2. Рентабельність власного капіталу (ROE)

-0,1-0,10

Рентабельність продажу

1. Валова рентабельність реалізованої продукції (RG)

0,210,18-0,03

2. Операційна рентабельність реалізованої продукції (RO)

-0,02-0,03-0,01

3. Чиста рентабельність реалізованої продукції (RN)

-0,03-0,030

Рентабельність капіталу в динаміці збільшилася на 0,01 і в 2011 році становила -0,04. З цього видно, що підприємство стало ефективніше використовувало свої активи для отримання прибутку. Збільшення цього показника важливе насамперед для інвесторів.

Щодо рентабельності власного капіталу, то цей показник залишився незмінним. Цей показник важливий для власників.

Валова рентабельність реалізованої продукції, за аналізований період зменшилась на 0,03 і в 2011 році склала 0,18. Отже підприємству слід переглянути свою виробничу діяльність, а також політику ціноутворення.

Операційна рентабельність реалізованої продукції зменшилась на 0,01 і в 2011 році становила -0,03. Зменшення цього показника спричинили високі адміністративні витрати та витрати на збут.

Чиста рентабельність реалізованої продукції залишилась незмінною.

При аналізі коефіцієнтів рентабельності найбільшого поширення набула факторна модель фірми «DuPont», основною задачею якої було визначення факторів, які впливають на ефективність роботи підприємства і оцінити цей вплив за допомогою показників, представлених в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Аналіз коефіцієнтів рентабельності ВАТ „ЧеЗаРа” по факторній моделі фірми "DuPont"

Показник

Формула

2010 рік

2011 рік

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-0,01-0,1

Ресурсовіддача (RO)

1,611,99

Коефіцієнт фінансової залежності (FD)

2,171,97

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...