Меню сайта

Аналіз прибутку та рентабельності

Прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витратами; збиток - перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Рентабельність - це показник, що характеризує економічну ефективність.

В залежності від того, з чим порівнюється обраний показник прибутку, розрізняють дві групи коефіцієнтів рентабельності: рентабельність капіталу та рентабельність продажу. Аналіз коефіцієнтів рентабельності представлено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Аналіз коефіцієнтів рентабельності балансу ВАТ «Чернігівська макаронна фабрика»за 2011 рік

Показник

Формула

2010 рік

2011рік

Відхилення

Рентабельність капіталу

1. Рентабельність активів (ROA)

-0,05-0,040,01

2. Рентабельність власного капіталу (ROE)

-0,1-0,10

Рентабельність продажу

1. Валова рентабельність реалізованої продукції (RG)

0,210,18-0,03

2. Операційна рентабельність реалізованої продукції (RO)

-0,02-0,03-0,01

3. Чиста рентабельність реалізованої продукції (RN)

-0,03-0,030

Рентабельність капіталу в динаміці збільшилася на 0,01 і в 2011 році становила -0,04. З цього видно, що підприємство стало ефективніше використовувало свої активи для отримання прибутку. Збільшення цього показника важливе насамперед для інвесторів.

Щодо рентабельності власного капіталу, то цей показник залишився незмінним. Цей показник важливий для власників.

Валова рентабельність реалізованої продукції, за аналізований період зменшилась на 0,03 і в 2011 році склала 0,18. Отже підприємству слід переглянути свою виробничу діяльність, а також політику ціноутворення.

Операційна рентабельність реалізованої продукції зменшилась на 0,01 і в 2011 році становила -0,03. Зменшення цього показника спричинили високі адміністративні витрати та витрати на збут.

Чиста рентабельність реалізованої продукції залишилась незмінною.

При аналізі коефіцієнтів рентабельності найбільшого поширення набула факторна модель фірми «DuPont», основною задачею якої було визначення факторів, які впливають на ефективність роботи підприємства і оцінити цей вплив за допомогою показників, представлених в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Аналіз коефіцієнтів рентабельності ВАТ „ЧеЗаРа” по факторній моделі фірми "DuPont"

Показник

Формула

2010 рік

2011 рік

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-0,01-0,1

Ресурсовіддача (RO)

1,611,99

Коефіцієнт фінансової залежності (FD)

2,171,97

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...