Меню сайта

Загальна характеристика територіального управління пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі

Організаційна структура управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі представлена відділами, які безпосередньо очолюють начальники. У своїй роботі кожен відділ територіального управління, зокрема УПФУ в Великоновосілківському районі керується Положеннями про відділ, Посадовими інструкціями спеціалістів відділу та законодавчо-нормативною базою, яка вже була зазначена вище.

Організаційна структура в управлінні Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі представлена наступними відділами: відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів; відділ з призначення пенсій; відділ обліку та звітності, інформаційного забезпечення та контролю за надходжень платежів.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї начальником відповідного регіонального управління за погодженням з відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Організаційну структуру УПФУ в Великоновосілківському районі представимо схематично на рис. 1.1 Проведемо аналіз основних показників діяльності УПФУ в Великоновосілківському районі. У зв'язку з веденням в дію ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 8.07.2010 р., використаємо дані з наступних форм звітності: Форми № 2А «Звіт про виплату пенсій та допомоги» за 2010 р та 2011 р; додатку М15 «Інформація про облік юридичних та фізичних осіб - об’єктів підприємницької діяльності та страхувальників в Пенсійному фонді України» за 2010 р, та додатку МЄВ №3 «Інформація про облік платників єдиного внеску » за 2011 р.

Рис. 1.1 Організаційна структура Управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі

Таблиця 1.1 Основні показники, що характеризують діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі за 2010 - 2011 роки

Назва показника

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

1

2

3

4

5

Контингент одержувачів пенсій та допомоги, осіб

14024

13854

-170

-1,21

Кількість платників збору фізичних осіб, осіб

328

350

23

6,71

Кількість платників збору юридичних осіб, осіб

1365

1363

-2

-0,15

Сума надходжень коштів з державного бюджету, тис. грн.

180185337,57

182438293,34

2252955,77

1,25

Переплати пенсій, тис. грн.

28022,37

36668,24

8645,87

30,85

Сума пенсійних виплат, тис. грн.

16881986,08

14718517,11

-2163468,97

-21,82

Розмір серед. пенсії, грн.

1061,80

1094,65

32,85

3,09

Розглянемо дані з табл. 1.1. Аналізуючи основні показники за період з 2010 р. по 2011 р. спостерігаємо зменшення платників збору юридичних осіб на 2 особи, що складає 0,15%. Протилежна ситуація спостерігається в кількості платників збору фізичних осіб, відбулось збільшення на 23 особи, що складає 6,71% від загальної кількості платників фізичних осіб. За досліджуваний період зменшується контингент одержувачів пенсій та допомоги на 170 осіб, так в 2010 році контингент становив 14024 особи, а відповідно в 2011 році - 13854 особи. Сума надходжень коштів з державного бюджету збільшилась на 2252955,77 тис. грн., це на 1,25% більше ніж у попередньому році. У 2011 році, порівняно з 2010 роком, відбувається переплата пенсій на 8645,87 тис. грн., що складає 30,85%.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...