Меню сайта

Загальна характеристика територіального управління пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі

Організаційна структура управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі представлена відділами, які безпосередньо очолюють начальники. У своїй роботі кожен відділ територіального управління, зокрема УПФУ в Великоновосілківському районі керується Положеннями про відділ, Посадовими інструкціями спеціалістів відділу та законодавчо-нормативною базою, яка вже була зазначена вище.

Організаційна структура в управлінні Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі представлена наступними відділами: відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів; відділ з призначення пенсій; відділ обліку та звітності, інформаційного забезпечення та контролю за надходжень платежів.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї начальником відповідного регіонального управління за погодженням з відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Організаційну структуру УПФУ в Великоновосілківському районі представимо схематично на рис. 1.1 Проведемо аналіз основних показників діяльності УПФУ в Великоновосілківському районі. У зв'язку з веденням в дію ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 8.07.2010 р., використаємо дані з наступних форм звітності: Форми № 2А «Звіт про виплату пенсій та допомоги» за 2010 р та 2011 р; додатку М15 «Інформація про облік юридичних та фізичних осіб - об’єктів підприємницької діяльності та страхувальників в Пенсійному фонді України» за 2010 р, та додатку МЄВ №3 «Інформація про облік платників єдиного внеску » за 2011 р.

Рис. 1.1 Організаційна структура Управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі

Таблиця 1.1 Основні показники, що характеризують діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі за 2010 - 2011 роки

Назва показника

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

1

2

3

4

5

Контингент одержувачів пенсій та допомоги, осіб

14024

13854

-170

-1,21

Кількість платників збору фізичних осіб, осіб

328

350

23

6,71

Кількість платників збору юридичних осіб, осіб

1365

1363

-2

-0,15

Сума надходжень коштів з державного бюджету, тис. грн.

180185337,57

182438293,34

2252955,77

1,25

Переплати пенсій, тис. грн.

28022,37

36668,24

8645,87

30,85

Сума пенсійних виплат, тис. грн.

16881986,08

14718517,11

-2163468,97

-21,82

Розмір серед. пенсії, грн.

1061,80

1094,65

32,85

3,09

Розглянемо дані з табл. 1.1. Аналізуючи основні показники за період з 2010 р. по 2011 р. спостерігаємо зменшення платників збору юридичних осіб на 2 особи, що складає 0,15%. Протилежна ситуація спостерігається в кількості платників збору фізичних осіб, відбулось збільшення на 23 особи, що складає 6,71% від загальної кількості платників фізичних осіб. За досліджуваний період зменшується контингент одержувачів пенсій та допомоги на 170 осіб, так в 2010 році контингент становив 14024 особи, а відповідно в 2011 році - 13854 особи. Сума надходжень коштів з державного бюджету збільшилась на 2252955,77 тис. грн., це на 1,25% більше ніж у попередньому році. У 2011 році, порівняно з 2010 роком, відбувається переплата пенсій на 8645,87 тис. грн., що складає 30,85%.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...