Меню сайта

Внутрішні документи, регламентуючі діяльність

Центральна районна поліклініка Деснянського району у місті Київ керується внутрішнім статутом, укладеним на початку функціонування даної установи, у конкретному випадку - юридичної особи, також регламентується права та обов’язки спеціалістів різної кваліфікації та різного рівня шляхом посадових інструкцій, згода на які є обов’язковою. Приклад такої посадової інструкції наведено далі:

р.

Посадова інструкція

Провідного спеціаліста

Кваліфікаційні вимоги:

Вища спеціальна освіта або спеціальна освіта та стаж роботи по спеціальності не менше 3 років.

Функціональні обов’язки:

1. Забезпечує організації постановки бухгалтерського обліку на основі встановлених правил та згідно з постановами й інструктивними матеріалами.

2. Щоденно розробляє та проводить обробку первинних документів, правильність оформлення та заповнення всіх реквізитів.

. Щоденно контролювати недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості.

. Виписка довіреностей та придбання товарно-матеріальних цінностей матеріально-відповідальним особам.

. Своєчасно, в визначений термін, подавати оперативні дані щодо витрат.

. Своєчасно проводити звірки взаєморозрахунків/тепло, вода, ел.енергія та інші/складання актів звірки.

. Щомісячно складає накопичувальні відомості м/о № 4,6,7.

. Веде аналітичний облік по субрахункам, проводить звірку даних з книгою «Журнал-головна».

. Приймає безпосередньо участь в складанні місячних звітів.

. Слідкувати за витратами відповідно кошторису.

. Своєчасно, в визначений термін, здавати меморіальні ордени.

. Проводити звірки товарно-матеріальних цінностей з з матеріально-відповідальними особами.

. Підбірка та підшивка всіх первинних документів.

. Забезпечує контроль за збереженням бухгалтерських документів та документів іншого призначення до передачі їх в держархів.

. Забезпечує впровадження бухгалтерського обліку на сучасних засобах обчислювальної техніки.

. При відсутності бухгалтера або при вакансії посади повинен взаємозаміняти інших.

Права:

1. Приймає участь в проведенні тематичних занять, стихійних перевірках по забезпеченню збереження обліку матеріальних цінностей.

2. Вносить пропозиції по вдосконаленню форм і методів ведення бухгалтерського обліку.

. Не приймати до обліку документів, які не належно оформлені.

. Має право взаємозаміняти бухгалтерів інших ділянок роботи в бухгалтерії.

Відповідальність:

1. За недостовірність документів, прийнятих до бухгалтерського обліку.

2. Несвоєчасніть оформлення бухгалтерських документів, що приведе до запущення та відсталості в бухгалтерському обліку. Несвоєчасність здачі місячних, квартальних та річних звітів.

. За збереження бухгалтерських документів та бланків суворого обліку.

. За безконтрольний облік грошових надходжень та їх витрат.

. Несе відповідальність за порушення трудової та виконавчої дисципліни.

Головний бухгалтер Бобко Т.М.

Ознайомлена: _

(підпис)

Читайте більше

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...