Меню сайта

РФЦА як центр розвитку фондового ринку Казахстану

Регіональний фінансовий центр міста Алмати є осередком особливого правового режиму, він регулює взаємовідносини учасників фінансового центру й зацікавлених осіб, та створений для того аби якісно змінити розвиток фондового ринку Республіки Казахстан. Не дарма цей фінансовий центр називають правовим режимом, адже він здійснює державну реєстрацію та ліцензування учасників цього центру та регулює багато аспектів діяльності фондового ринку [5, с. 14]. Так під державною реєстрацією учасників фінансового центру розуміється процедура перевірки відповідності установчих та інших документів до законодавчих актів Республіки Казахстан, видача посвідчення про державну реєстрацію з наданням бізнес-ідентифікаційного номеру і передачі відомостей у єдиний Національний реєстр бізнес-ідентифікаційних номерів.

Діяльність фінансового центру регулюється Конституцією Республіки Казахстан, Законом Республіки Казахстан «Про регіональний фінансовий центр міста Алмати» від 05 червня 2006 року №145-III та іншими нормативно-правовими актами Республіки Казахстан [4, с. 39].

Короткостроковими цілями створення фінансового центру стали розвиток ринку цінних паперів, забезпечення його інтеграції в міжнародні ринки капіталу, залучення інвестицій у економіку Республіки Казахстан, вихід казахстанського капіталу на іноземні ринки цінних паперів. Довгострокові цілі фінансового центру було змінено відповідно до «Концепції розвитку фінансового сектору Республіки Казахстан на 2010-2015 рр.». У цій концепції визначено цілі щодо вдосконалення фондового ринку в довгостроковому періоді:

розширення доступу корпоративного капіталу через фондовий ринок;

сприяння збільшенню переліку інвесторів на ринку цінних паперів, зокрема з допомогою населення;

зміцнити захист прав інвесторів на ринку цінних паперів, зокрема прав міноритарних акціонерів;

впровадження нових ліквідних фінансових інструментів, зокрема. облігацій, похідних цінних паперів, інфраструктурних облігацій, боргових цінних паперів (забезпечених державної гарантією);

сприяння зростанню дохідності ринку державних цінних паперів тощо [3, с. 14].

Також в «Концепції розвитку фінансового сектора Республіки Казахстану 2010-2015 рр.» передбачені основні заходи вдосконалення ринку цінних паперів. Основуючись на світовому досвіді розробники даного проекту визначили, що необхідними умовами для дальшого розвитку даного ринку є забезпечення неухильного дотримання захисту прав акціонерів, дотримання суворих стандартів звітності, наявність низького рівня корупції, масовість роздрібних інвесторів на ринку акцій.

Тому з метою розвитку ринку необхідним є проведення комплексу заходів, вкладених у оптимізацію режиму розкриття інформації, повною мірою відповідно до інтересів й потреб інвесторів, шляхом удосконалювання корпоративного законодавства Республіки Казахстан, впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ); створення дієвого корпоративного законодавства та створення контролю над дотриманням законодавства у галузі корпоративного управління.

Однією з основних цілей казахстанського фондового ринку, є розширення спектра запропонованих фінансових інструментів із збільшення можливостей для інвестування. Пріоритетними напрямами на вирішення цього питання є:

розвиток ринку державних цінних паперів (ДЦП), зокрема розглядається можливість здійснення урядового запозичення на стабільному рівні задля встановлення відповідного орієнтиру на фондовий ринок, також відображення реалістичної дохідності з усього спектра фінансових інструментів на внутрішньому фінансовому ринку республіки;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...