Меню сайта

Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті

Приміщення бухгалтерії за небезпекою виникнення пожежі відповідно до Снип 2.01.02-85 належить до категорії В (пожежонебезпечні - в ньому наявні легкозаймисті речовини - папір, дерево, пластмаса; пожежа також можлива у випадку несправності електроприладів та комп’ютера), а за класифікацією робочих зон приміщень з вибухової та пожежної безпеки - до класу В-ІІ.

Можливими причинами пожежі можуть бути:

- виникнення струмів короткого замикання, що може спричинити загоряння наявних легкозаймистих речовин;

- займання паперу, дерева через необережне поводження з вогнем;

- поширення вогню з сусідніх приміщень.

З метою попередження пожежі необхідно усунути можливість виникнення короткого замикання та розробити правила безпечної поведінки із вогнем.

У разі виникнення пожежі своєчасно та з мінімальними наслідками дають можливість загасити її наявні пожежна сигналізація та вогнегасники.

План евакуації працівників та матеріальних цінностей на випадок пожежі наведений у додатку. Зазначено також місце розташування щитів з інвентарем для гасіння. Вогнегасники, ящик з піском, гаки, лопати, лом і сокира входять у комплект щита.

Будівля КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва та її приміщення забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками (9), ящиками з піском (3 шт.), пожежними відрами (3 шт.), совковими лопатами (6 шт.) та пожежним інструментом (гаками - 9 шт., ломами - 6 шт., сокирами - 6 шт.). Вогнегасники розміщені у коридорах біля входів-виходів з приміщення, захищені від попадання прямих сонячних променів та безпосередньої дії опалювальних та нагрівальних приладів. Відстань між місцями розташування вогнегасників становить в середньому 15 м. Всі вогнегасники в КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва повітняно-пінні ВПП-9(з), строком дії до 2017 року.

В КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва у кожному кабінеті розміщено автоматичну пожежну сигналізацію. Системи оповіщення про пожежу в передають сигнали одночасно по всьому будинку. Кількість оповіщувачів - 2 шт., що забезпечує необхідну чутність у всіх місцях перебування людей. Система штучних вентиляційних комунікацій розміщена у гаражах. На випадок пожежі вона може автоматично відключатися.

Евакуаційні шляхи і виходи є вільними, і у разі виникнення пожежі зможуть забезпечити безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщенні банку. Ширина коридорів управління - 1,5 м, дверей - 0,8 м, сходових майданчиків - 2 м, кількість евакуаційних виходів у банку - 2. Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівлі чи приміщення. Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, мають евакуаційне освітлення.

Таким чином, при виникненні пожежі на КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва є необхідні засоби щодо нейтралізації його поширення, існує якісна система евакуації, попередження пожежі, а також заходів, які сприяють зниженню пожежної небезпеки в банку.

Отже, на КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва постійно проводяться профілактичні організаційні заходи щодо пожежної безпеки, до яких належить навчання персоналу правилам пожежної безпеки, розміщення на робочих місцях необхідних інструкцій і плакатів, планування евакуації персоналу на випадок пожежі та ін.

В цілому на підприємстві добре налагоджена система охорони праці, керівництво надає всі можливості для поліпшення умов праці.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, можна стверджувати, що роль ПДВ як фіскального засобу в доходах Державного бюджету України є визначною. Ця форма оподаткування перетворилася у вагоме джерело формування державних доходів. Проте ПДВ не приносить такого ж ефективного результату платникам податку, як державі. Виступаючи, по суті, податком на кінцеве споживання, який покладено на громадян та бюджетну сферу, він, за доволі високої ставки і стрімкої інфляції, стає одним із факторів, що стримують розвиток виробництва. Також, ПДВ дещо напружує соціальне становище в країні, особливо це стосується сфери відшкодування цього податку.

Основним нормативно-правовим документом, що регламентує розрахунки з ПДВ є Податковий кодекс України, а саме розділ V «Податок на додану вартість та підрозділ 2, 3 розділу ХХ «Перехідні положення».

Бухгалтерський облік як ядро інформаційної системи і важливіша функція управління не може розвиватися без раніше окресленої стратегії спрямованої на підвищення його оперативності, дієвості, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Організація бухгалтерського обліку на КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також здійснюється відповідно до прийнятого на підприємстві Наказу “Про облікову політику КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва.

Основою забезпечення успішної діяльності підприємства є чіткий механізм обліку господарських процесів, у тому числі в частині бухгалтерського обліку, який включає в себе не тільки фіксування господарських операцій, але й етапи обігу документів, у яких вони зафіксовані.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...