Меню сайта

Оцінка ефективності управління депозитними операціями

В 2008 році кошти на вимогу юридичнх осіб в іноземній валюті склали 55 568 тис. грн. (питома вага 6%) , в 2009 році цей показник зріс на 44 799 тис грн. і склав суму 100 367 тис. грн (питома вага 10,76%), в 2010 році кошти на вимогу юридичних осіб в іноземній валюті збільшилися ще на 109 944 тис. грн. і склали суму 210 311 тис. грн.( питома вага 16,35%).

Строкові кошти юридичних осіб в іноземній валюті в 2008 році налічували 107 875 тис. грн. (питома вага 11,61%), в 2009 році цей показник зріс на 177 681 тис. грн. і склав суму 285 556 тис. грн.(питома вага 30,61%), в 2010 році строкові кошти юридичних осіб в іноземній валюті збільшилися ще на 1 809 тис. грн. і склали суму 287 365 тис. грн.(питома вага 22,34%).

Кошти на вимогу фізичних осіб в іноземній валюті в 2008 році склали 17 897 тис. грн.(питома вага 1,93%), в 2009 році вони збільшилися на 36 289 тис. грн. і склали 54 186 тис. грн.(питома вага 5,81%). В 2010 році кошти на вимогу фізичних осібв іноземній валюті зросли на суму 56 138 тис. грн. і склали 110 324 тис. грн.(питома вага 8,58%)

В 2008 році строкові кошти фізичних осіб в іноземній валюті склали 747 990 тис. грн.(питома вага 80,46%), в 2009 році ці кошти зменшилися на 255 270 тис. грн. і склали суму 492 720 тис. грн.(питома вага 52,72%), в 2010 році строкові кошти фізичних осіб в іноземній валюті зросли на 185 843 тис. грн. і склали суму 678 563 тис. грн. (питома вага 52,73%).

Показники, що використовуються банками при управлінні депозитними ресурсами [27, с. 35-36]:

Середньоквартальний строк зберігання вкладів =( середний залишок за квартал · кількість днів у періоді) /(оборот за видатками) (2.1)

Залишок коштів на кінець періоду - залишок осідання вкладів=(залишок коштів на початок періоду) / (оборот за приходом) (2.2)

Оборотність вкладів=(оборот за видатками)/(середньоквартальний залишок коштів) (2.3)

З проведеного аналізу видно, що основним джерелом здійснення кредитних і інших активних операцій в теперішній час є строкові депозити населення, одночасно вони же є основним джерелом процентних витрат банку. Крім того із показників структури (питомої ваги) можна зробити висновок, що зрушень у структурі вкладів не відбулося (величини питомої ваги видів вкладів коливаються неістотно). Тому логічно зробити висновок, що значне збільшення обсягів вкладень до запитання пов`язане з зростанням купівельної спроможності населення та відкладанням доходів для споживання, а істотне збільшення строкових вкладів пов`язане з правильно обраною стратегією банку по залученню коштів фізичних осіб, вірним позиціонуванням на ринку банківських послуг, а також урізноманітненням видів депозитних вкладів і індивідуальним підходом до кожного клієнта банку.

Отже зростання довіри до АБ “Київська Русь” з боку клієнтів відобразилось у істотному збільшенні депозитного портфеля юридичних і фізичних осіб. Обсяг залучених коштів від фізичних осіб на депозитні вклади виріс за 2009 рік у порівнянні з 2008 роком майже у 2 рази, а за 2010 рік - майже у 4 рази.

ВИСНОВКИ

Проведене дипломне дослідження мало метою теоретичне обґрунтування важливості визначення алгоритму управління залученням ресурсів(пасивів) у юридичних та фізичних осіб, розкриттю діючої практики залучення коштів в Акціонерному банку “Київська Русь”, а також пошуку напрямків удосконалення розвитку програмних моделей управління оптимальністю структури залучених коштів в комерційному банку.

Депозитні операції відіграють значну роль у діяльності банку:

- депозитні операції є головним джерелом проведення активних і, насамперед, пасивних операцій. Від характеру депозитів залежать види кредитних операцій і, відповідно, розмір доходу банку;

правильна організація депозитних операцій забезпечує ліквідність комерційних банків;

депозитні операції сприяють прискоренню безготівкових розрахунків;

ресурси, сформовані за рахунок депозитних операцій, зазвичай дешевші міжбанківських кредитів.

Водночас депозитні операції мають певні недоліки:

операції щодо залучення коштів у вклади пов’язані зі значними маркетинговими зусиллями, грошовими і матеріальними витратами комерційних банків. Це не дає змоги комерційному банку в разі необхідності оперативно отримувати грошові кошти для проведення активних операцій, здійснення непередбачених платежів;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...