Меню сайта

Оцінка ефективності управління депозитними операціями

В 2008 році кошти на вимогу юридичнх осіб в іноземній валюті склали 55 568 тис. грн. (питома вага 6%) , в 2009 році цей показник зріс на 44 799 тис грн. і склав суму 100 367 тис. грн (питома вага 10,76%), в 2010 році кошти на вимогу юридичних осіб в іноземній валюті збільшилися ще на 109 944 тис. грн. і склали суму 210 311 тис. грн.( питома вага 16,35%).

Строкові кошти юридичних осіб в іноземній валюті в 2008 році налічували 107 875 тис. грн. (питома вага 11,61%), в 2009 році цей показник зріс на 177 681 тис. грн. і склав суму 285 556 тис. грн.(питома вага 30,61%), в 2010 році строкові кошти юридичних осіб в іноземній валюті збільшилися ще на 1 809 тис. грн. і склали суму 287 365 тис. грн.(питома вага 22,34%).

Кошти на вимогу фізичних осіб в іноземній валюті в 2008 році склали 17 897 тис. грн.(питома вага 1,93%), в 2009 році вони збільшилися на 36 289 тис. грн. і склали 54 186 тис. грн.(питома вага 5,81%). В 2010 році кошти на вимогу фізичних осібв іноземній валюті зросли на суму 56 138 тис. грн. і склали 110 324 тис. грн.(питома вага 8,58%)

В 2008 році строкові кошти фізичних осіб в іноземній валюті склали 747 990 тис. грн.(питома вага 80,46%), в 2009 році ці кошти зменшилися на 255 270 тис. грн. і склали суму 492 720 тис. грн.(питома вага 52,72%), в 2010 році строкові кошти фізичних осіб в іноземній валюті зросли на 185 843 тис. грн. і склали суму 678 563 тис. грн. (питома вага 52,73%).

Показники, що використовуються банками при управлінні депозитними ресурсами [27, с. 35-36]:

Середньоквартальний строк зберігання вкладів =( середний залишок за квартал · кількість днів у періоді) /(оборот за видатками) (2.1)

Залишок коштів на кінець періоду - залишок осідання вкладів=(залишок коштів на початок періоду) / (оборот за приходом) (2.2)

Оборотність вкладів=(оборот за видатками)/(середньоквартальний залишок коштів) (2.3)

З проведеного аналізу видно, що основним джерелом здійснення кредитних і інших активних операцій в теперішній час є строкові депозити населення, одночасно вони же є основним джерелом процентних витрат банку. Крім того із показників структури (питомої ваги) можна зробити висновок, що зрушень у структурі вкладів не відбулося (величини питомої ваги видів вкладів коливаються неістотно). Тому логічно зробити висновок, що значне збільшення обсягів вкладень до запитання пов`язане з зростанням купівельної спроможності населення та відкладанням доходів для споживання, а істотне збільшення строкових вкладів пов`язане з правильно обраною стратегією банку по залученню коштів фізичних осіб, вірним позиціонуванням на ринку банківських послуг, а також урізноманітненням видів депозитних вкладів і індивідуальним підходом до кожного клієнта банку.

Отже зростання довіри до АБ “Київська Русь” з боку клієнтів відобразилось у істотному збільшенні депозитного портфеля юридичних і фізичних осіб. Обсяг залучених коштів від фізичних осіб на депозитні вклади виріс за 2009 рік у порівнянні з 2008 роком майже у 2 рази, а за 2010 рік - майже у 4 рази.

ВИСНОВКИ

Проведене дипломне дослідження мало метою теоретичне обґрунтування важливості визначення алгоритму управління залученням ресурсів(пасивів) у юридичних та фізичних осіб, розкриттю діючої практики залучення коштів в Акціонерному банку “Київська Русь”, а також пошуку напрямків удосконалення розвитку програмних моделей управління оптимальністю структури залучених коштів в комерційному банку.

Депозитні операції відіграють значну роль у діяльності банку:

- депозитні операції є головним джерелом проведення активних і, насамперед, пасивних операцій. Від характеру депозитів залежать види кредитних операцій і, відповідно, розмір доходу банку;

правильна організація депозитних операцій забезпечує ліквідність комерційних банків;

депозитні операції сприяють прискоренню безготівкових розрахунків;

ресурси, сформовані за рахунок депозитних операцій, зазвичай дешевші міжбанківських кредитів.

Водночас депозитні операції мають певні недоліки:

операції щодо залучення коштів у вклади пов’язані зі значними маркетинговими зусиллями, грошовими і матеріальними витратами комерційних банків. Це не дає змоги комерційному банку в разі необхідності оперативно отримувати грошові кошти для проведення активних операцій, здійснення непередбачених платежів;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...