Меню сайта

Аналіз виконання Державного бюджету України за попередній рік

Державний бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, протягом бюджетного періоду.

З позиції фінансового плану бюджет держави розглядається як сукупність Державного бюджету України, Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів. Державний бюджет України є фінансовим планом центральних органів влади й управління. Він відображає загальнодержавні потреби в грошових коштах, джерела їх формування, розподіл і перерозподіл. Саме Державний бюджет насамперед характеризує економічну й соціальну політику держави.

Таблиця 2.1 Аналіз виконання дохідної частини Державного бюджету України за 2010-2011 рр.(млрд.грн)

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією

2010р.

2011р.

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Разом доходів:

254,9

303,8

48,9

19,1

Офіційні трансферти

7

2,5

-4,5

-64,2

Податкові надходження

190,6

256,9

66,3

34,7

Податки на доходи,податки на прибуток,податки на збільшення ринкової вартості

40

54,3

14,3

35,7

Внутрішні податки на товари та послуги

137,2

165,1

27,9

20,3

Податок на додану вартість

107,1

128,4

21,3

19,8

Рентна плата,збори за паливно-енергетичні ресурси

19,8

20,8

1

5,05

Інші податки та збори

1,9

2,4

0,5

26,3

Неподаткові надходження

55,2

42,6

-12,6

-22,8

Власні надходження бюджетних установ

13,5

17,3

3,8

28,2

Доходи від операцій з капіталом

0,7

0,6

-0,1

-14,3

Цільові фонди

0,5

0,1

-0,4

-80

Надходження до Державного бюджету України у 2011 році становили 303,8 млрд. грн., на 48,7 млрд. грн. більше, ніж у 2010 році. Проти 2010 року найбільшими темпами зростали такі надходження до державного бюджету: податок на додану вартість (збір) на 36,1 відсотка (збільшення на 45,9 млрд. грн.); рентна плата - у 1,8 раза (або на 7,3 млрд. грн.); акцизний податок - на 19,5 відсотка (або на 5,4 млрд. грн.); ввізне мито - на 22,3 відсотка (або на 1,9 млрд. гривень). Незважаючи на зниження ставки податку на прибуток підприємств з 1 квітня 2011 року з 25 до 23 відсотків, надходження від цього податку порівняно з 2010 роком зросли на 37 відсотків (або на 14,8 млрд. гривень). Завдяки зусиллям Уряду щодо покращання адміністрування податків забезпечено вищі ніж було визначено в законі про бюджет доходи загального фонду державного бюджету у 2011 році на 3,3 відсотка, або на 8,5 млрд. гривень. Протягом всього 2011 року фактичні доходи були вищими ніж індикативні показники, передбачені в розписі.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...