Меню сайта

Аналіз виконання Державного бюджету України за попередній рік

внаслідок великого боргового навантаження, накопиченого за попередні роки, видатки державного бюджету з обслуговування державного боргу у 2011 році проти 2010 року зросли у 1,6 рази до 23,1 млрд. грн.;

без врахування видатків на обслуговування державного боргу видатки на загальнодержавні функції за 2011 рік зменшились проти 2010 року за зведеним бюджетом на 9,1 відсотка до 25925,7 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом - на 12,0 відсотка до 16862,2 млн. грн.

збільшилися видатки на оборону за державним бюджетом на 16,7 відсотка до 13241,1 млн. грн., у тому числі за загальним фондом державного бюджету

на 28 відсотків до 11861,9 млн. гривень;

зросли видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу за зведеним бюджетом на 13,2 відсотка до 32637,7 млн. грн., у тому числі за державним бюджетом - на 13,5 відсотка до 32415,3 млн. гривень;

видатки на економічну діяльність у 3,7 та у 4,8 рази відповідно; на дослідження та розробки у галузях економіки - на 15,3 відсотка за зведеним та державним бюджетом відповідно;

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...