Меню сайта

Аналіз зовнішніх загроз для фінансової безпеки суб’єктів господарювання в Україні

Недостатньо розвинена правова система захисту прав інвесторів і виконання законодавства;

Криза грошової і фінансово-кредитної систем;

Нестабільність економіки;

Недосконалість механізмів формування економічної політики держави [8, c.65-67].

З метою запобіганню, вчасному виявленню та управління можливими небезпеками для підприємств, було розроблено систему порогових значень їх фінансової безпеки. Такі показники дають змогу визначити ступінь потенційної безпеки підприємства та вчасно вжити необхідних заходів для усунення можливих загроз. До них відносять:

. Фінансові коефіцієнти.

. Стан дебіторської і кредиторської заборгованості.

. Темпи зростання прибутку, реалізації продукції, активів (табл. 1) [9, c.21].

Для фінансової безпеки важливе значення мають не самі показники, а їх порогові значення. Порогові значення - це граничні величини, недотримання значень яких призводить до фінансової нестійкості, перешкоджає нормальному процесу розвитку підприємницьких структур, призводить до формування негативних, руйнівних тенденцій. Система показників-індикаторів, які отримали кількісне вираження, дозволяє завчасно сигналізувати про небезпеку і вживати заходів щодо її попередження. Важливо підкреслити, що найвищий ступінь безпеки досягається за умови, що весь комплекс показників перебуває в межах допустимих меж своїх порогових значень, а порогові значення одного показника досягаються не завдаючи шкоду іншим.

Отже, можна зробити висновок, що за межами значень порогових показників підприємство потрапляє під дію зовнішніх загроз та як наслідок втрачає здатність до стійкості, розвитку, конкурентоспроможності на зовнішніх і внутрішніх ринках.

При розгляді зовнішніх загроз фінансовій безпеці підприємств особливу увагу слід приділити ризикам недружніх поглинань - так званому рейдерству.

У всьому світі рейдерство розцінюють як фактор недосконалості політичних, правових структур влади в державі, її чинного законодавства, відсутності належних умов для захисту бізнесу, прав власників і рівноправної конкуренції. І те, що в Україні є таке явище, як рейдерство, ще раз підкреслює глибину системних проблем нашої держави.

Рейдери - це команда висококваліфікованих спеціалістів із захоплення фірми або із перехоплення управління за допомогою навмисне розіграного бізнес - конфлікту. Основна мета рейдерства - приборкання великого бізнесу, великих фірм, підприємств, захоплення значних площ, земельних ділянок, обладнання і нерухомості. Його слід поділяти на наймані структури, що працюють під егідою великої бізнес-структури, та на «вільних авантюристів» - незалежні команди.

Рейдерів поділяють на білих і чорних. Білі рейдери діють методом корпоративного шантажу в рамках чинного законодавства. В нашій країні вони трапляються доволі рідко і є більш характерними для країн із розвиненою економікою та високою бізнес-культурою. Початок атаки - скуповування акцій за порівняно високими цінами. Зазвичай рейдерам достатньо скупити 10-15 відсотків акцій, щоб ініціювати проведення зборів акціонерів з необхідним порядком денним, наприклад, зміною керівництва підприємства. Найчастіше керівники не йдуть на переговори, після чого рейдери переходять до чорних дій.

Чорні рейдери використовують кримінальні методи (захоплення, підробка документів, реєстрація компаній на підставних осіб, підкуп силових структур, чиновників, суддів і судових виконавців, фізичне усунення невигідних осіб). Результати діяльності чорних рейдерів украй негативні. Вони безпосередньо зазіхають і на власність особи, і на інші її основні права, гарантовані Конституцією України. Під час захоплень чорні рейдери використовують методи скуповування акцій і боргових зобов'язань, ініціюють процедури банкрутства, протиправний доступ до реєстру акціонерів, значне заниження вартості підприємства тощо. Особливий інтерес становлять державні та приватні підприємства, що володіють нерухомістю. Для таких рейдерів характерне таке явище, як «гринмейл» - блокування та перешкоджання роботі підприємства внаслідок шантажу з боку власників дрібних пакетів акцій [10].

За оцінками експертів, сьогодні в Україні діє від 35 до 50 професіональних рейдерських груп. Спираючись на цілий комплекс засобів - психологічний натиск, шантаж, підробка документів, підкуп силових структур, - вони створюють умови для рейдерських атак, захоплення і перерозподілу власності за рамками закону. Під рейдерські атаки загалом в Україні вже потрапили 3,7 тисячі суб'єктів господарювання. Річний обсяг рейдерського перерозподілу власності сягає в середньому від 2 до 3 млрд. доларів США.

На сьогодні в Україні створена й діє система органів з протидії рейдерству:

Громадська організація «Антирейдерський Союз підприємців України».

Український Національний комітет міжнародної торгової палати.

Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств при Кабінеті Міністрів України (Склад: представники МВС, СБУ, міністерств юстиції, економіки, фінансів, Держагентства з інвестицій і інновацій, Союзу промисловців і підприємців та Торгово-промислової палати, Держпідприємництва, Генпрокуратури, Фонду держмайна України).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...