Меню сайта

Аналіз зовнішніх загроз для фінансової безпеки суб’єктів господарювання в Україні

У процесі реалізації господарської діяльності, підприємство може зіткнутися з різноманітними загрозами, що розбалансовують його діяльність, ведуть до фінансових втрат, зміщують конкурентну позицію підприємства. Серед функціональних складових належного рівня економічної безпеки фінансова вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є вирішальною складовою будь-якої економічної системи.

Загрози фінансовій безпеці підприємницької діяльності - це потенційні або реальні дії фізичних або юридичних осіб, що порушують стан захищеності суб'єкта підприємницької діяльності і здатні призвести до припинення його діяльності, або до фінансових та інших втрат [7, c. 98-102].

Якщо розглянути усі можливі ризики, в процесі здійснення підприємницької діяльності, то їх можна класифікувати так:

. За сферами виявлення:

.1. Економічний - ризик, пов'язаний зі змінами економічних факторів у ході реалізації інвестиційного проекту.

.2. Політичний - ризик виникнення різноманітних адміністративно-законодавчих обмежень інвестиційної діяльності, які пов'язані зі зміною інвестиційної політики держави.

.3. Соціальний - ризик страйків, здійснення під тиском робітників незапланованих соціальних програм та інші аналогічні види ризиків.

.4. Екологічний - ризик виникнення екологічних катастроф і різних стихійних лих (землетруси, лісові пожежі, повені і под.), котрі негативно впливають на інвестиційний проект.

.5. Інші - ризик рекету, крадіжок майна, нечесності партнерів тощо.

. Відповідно до форм інвестування:

.1. Ризики реального інвестування - ризики, пов'язані з помилковим вибором місцезнаходження об'єкта будівництва, порушення графіків поставок необхідних матеріалів, комплектувальних деталей за проектами, суттєвим зростанням цін на інвестиційні товари, неправильним підбором підрядчиків та з іншими факторами, що знижують ефективність інвестиційного проекту.

.2. Ризики фінансового інвестування - цю групу ризиків пов'язано з непродуманим вибором фінансових інструментів для інвестування, фінансовими труднощами чи банкрутством окремих емітентів, непередбаченими змінами умов інвестування і т. п. Складовими ризиків інвестицій у фінансові інструменти є:

а) ризики втраченого зиску;

б) ризики зниження доходності, а саме: відсоткові ризики; кредитні ризики; біржові ризики; ризики втрати ліквідності; ризики банкрутства [6, c.670-776].

Особливо важливим є класифікація ризиків за джерелом походження, тут виділяють внутрішні та зовнішні загрози.

До зовнішніх загроз у сфері підприємницької діяльності належать:

робота спеціальних служб іноземних держав щодо здобуття інформації про економічні процеси у сфері підприємництва з мстою здійснення анти конкурентних заходів;

робота служб безпеки суб'єктів підприємницької діяльності як вітчизняних так і зарубіжних, з мстою продавлення конкурентів, заволодіння ринками збуту чи майном конкурентів;

протиправна діяльність організованих злочинних формувань та окремих осіб з метою заволодіння майном суб'єктів підприємницької діяльності.

До внутрішніх загроз безпеці підприємництва слід віднести:

протиправні чи інші негативні дії персоналу суб'єкта підприємницької діяльності, що загрожують функціонуванню та розвитку підприємництва;

порушення встановленого режиму захисту інформації з обмеженим доступом для сторонніх осіб;

порушення порядку використання технічних засобів;

інші порушення правил режиму безпеки, діловодства тощо, які створюють передумови для реалізації протиправних цілей злочинних елементів чи інших зацікавлених фігурантів;

низький рівень кадрового, організаційно-правового, інформаційно-аналітичного забезпечення управління потенційними ризиками як у контексті внутрішніх, так і зовнішніх загроз.

Зовнішні загрози виникають за межами підприємств та пов'язані з кон'юнктурою ринку і середовищем в якому воно функціонує, а їх зміна може призвести до виникнення збитків. Як внутрішні, так і зовнішні загрози можуть мати суб'єктивний і об'єктивний характер. До негативних впливів суб'єктивного типу відносяться внутрішні і зовнішні впливи, в основі яких лежать усвідомлені дії (інколи бездіяльність) людей та інших суб'єктів ринку з метою завдання шкоди підприємству, а також неякісна робота його співробітників або партнерів по бізнесу. На відміну від впливів суб'єктивного характеру, негативні впливи об'єктивного плану є наслідком непередбачених обставин, що не пов'язані безпосередньо з діяльністю даного підприємства або його співробітників.

Головними зовнішніми небезпеками і загрозами, що впливають на втрату фінансової безпеки підприємств України, є такі:

Скупка акцій, боргів підприємства небажаними партнерами;

Наявність значних фінансових зобов'язань у підприємства (як великої величини позикових коштів, так і великих заборгованостей підприємству);

Недостатньо розвинений ринок капіталу та його інфраструктура;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...