Меню сайта

Сутність, зміст та структура доходів залізниць

Доходні надходження за пасажирські перевезення у місцевому і приміському сполученнях і від вантажних перевезень у місцевому сполученні повністю зараховуються у дохід тих залізниць, які здійснюють перевезення.

Пасажирські перевезення, особливо приміські, мають статус соціально-необхідних і за законодавством України збитки від них повинні компенсуватися з місцевих бюджетів, але це виконується лише частково. Тому погашення збитків від пасажирських перевезень здійснюються за рахунок прибутку від вантажних перевезень, тому доходи від вантажних перевезень містять так звану компенсаційну частину.

Доходні надходження за перевезення вантажів у прямому сполученні розподіляються між залізницями - учасницями перевезення: спочатку залізниці відправлення за початкові операції і залізниці призначення - за кінцеві, далі розподіляються доходи за доходними ставками, встановленими Укрзалізницею, пропорційно тонно-кілометрам, які виконала кожна залізниця.

При розподілі доходів від пасажирських перевезень у прямому сполученні в першу чергу виділяють доходи від формування поїздів, які ідуть залізницям формування, решта доходів розподіляється між залізницями пропорційно виконаним кожною пасажиро-кілометрам.

Отже, суму доходів залізниць складають:

) доходи від перевезень,

) місцеві доходи,

) доходи від підсобно-допоміжної діяльності,

) доходи від неосновної діяльності,

) інші доходи.

Доходи від перевезень - це грошові кошти, які належать залізниці за виконані у її межах перевезення і пов’язані з ними послуги. Головним чином вони створюються за рахунок тарифних плат за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти та інших послуг, які надаються клієнтам.

Місцеві доходи створюються від сплати штрафів за відмову від планового завантаження та плати за простої, тобто за затримку вагона під навантаженням та вивантаженням понад встановлену норму часу, збори за зберігання ручного багажу, користування кімнатами відпочинку, попередній продаж пасажирських квитків, доходи інформаційних та рекламних бюро та інші надходження за послуги пасажирам і клієнтам залишаються в доходах станції. За рахунок місцевих доходів станцій утримується частина штату, закупляється обладнання, фінансується капіталовкладення по благоустрою вокзалів.

Дохід від підсобно-допоміжної діяльності залізниць отримують від майстерень з ремонту вагового обладнання, навантажувачів, кранів; дистанції водопостачання та ін. Підсобно-допоміжна діяльність здійснюється у двох напрямках: обслуговування експлуатаційної діяльності та обслуговування сторонніх відносно залізничного транспорту юридичних і фізичних осіб.

Також є підприємства, які поряд з основною діяльністю виконують допоміжні роботи: локомотивні та вагонні депо виготовляють запасні частини; дистанції колії ремонтують обладнання, інвентар; дистанції електропостачання переробляють електроенергію.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...