Меню сайта

Особливості формування доходів на залізничному транспорті

Формування доходів від вантажних перевезень за операціями та видами сполучень в узагальненому вигляді представлено на рис. 1.1.

Рис.1.1 Формування доходів від вантажних перевезень

На рівні залізниці сума скорегованих доходів від вантажних перевезень визначається добутком обсягу перевезень і середньої дохідної ставки за 10 тарифних т-км. При цьому окремо враховують початкові (навантаження) та кінцеві (вивантаження) операції, додаткові збори (за подачу вагонів, маневрову роботу та зберігання вантажу), а також ін. операції - наприклад, плата за оренду вагонів. Водночас, рівень середньої дохідної ставки залежить від обсягів перевізної роботи, структури приведеного вантажообігу за групами вантажів і видами сполучень, дальності та швидкості перевезень, типу рухомого складу, ступеня завантаження вагонів та ін. чинників техніко-технологічного і організаційно-економічного впливу, що визначають розмір перевізних платежів.

На рис. 1.2 відображено формування доходів від пасажирських перевезень.

Рис.1.2 Формування доходів від вантажних перевезень

Залізничні тарифи на пасажирські перевезення встановлюються для всієї мережі залізниць України з урахуванням середньомережевої собівартості у відповідному сполученні (далекому, приміському). При цьому середня дохідна ставка залежить від виду перевезення, середньої дальності та типу потяга, в якому прямує пасажирський вагон. Окремо враховують доходи від початкових операцій, перевезення пошти і багажу, послуг сервісу тощо. Вартість квитка пасажира далекого сполучення складається з рухомої частини («квитка» - розподіляється між залізницями учасниками перевезень) та «плацкарти», що залишається залізниці, яка сформувала та обслуговувала потяг.

Враховуючи специфіку надання послуг у галузі, можна виділити такі особливості формування доходів залізниць на сучасному етапі:

По-перше, внаслідок централізації системи управління залізничним транспортом України наявна єдність підходів до формування доходів залізниць, яка базується на проведення оплати перевезень за єдиною системою тарифів залізничного транспорту.

По-друге, потребує врахування фактичне надання ефективних транспортних послуг, що забезпечується шляхом злагодженої взаємодії багатьох підприємств і структурних підрозділів.

По-третє, ускладнена система взаєморозрахунків, наявність центрального розподільчого рахунку УЗ та поточних рахунків підприємств залізничного транспорту зі спеціальними режимами використання, через які відбувається перерозподіл доходів не сприяють забезпеченню фінансової прозорості галузі.

По-четверте, наявна складна система нормативно-законодавчого забезпечення формування доходів: Закони України, Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України, накази по Укрзалізниці тощо, що потребує узгодження та гармонізації, що особливо актуально в умовах реформування залізничного транспорту та створення вертикально-інтегрованої структури управління.

Отже, особливості формування доходів на залізничному транспорті свідчать про необхідність наукового обґрунтування та удосконалення механізму формування фінансових результатів діяльності галузі.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...