Меню сайта

Особливості формування доходів на залізничному транспорті

Поняття «дохід» та «формування доходів» є взаємопов'язаними між собою. Економічне тлумачення поняття «формування» можна знайти в економічному словнику, де воно трактується як складання, створення, організація. Про формування доходів можна сказати, що це є процес створення економічних вигод для підприємства під впливом різноманітних факторів, наприклад, виробничих, інноваційних, трудових, соціальних та інших. Водночас до поняття формування доходів слід підходити більш системно. Так, формування доходів на залізничному транспорті - це комплексний процес, що охоплює всі складові від передумов надання (реалізації) транспортних і супутніх послуг та нереалізаційної діяльності галузі до безпосереднього отримання потоку грошових та інших надходжень. Необхідно враховувати, що формування доходів відбувається в мінливих зовнішніх і внутрішніх умовах під впливом різноманітних об'єктивних та суб'єктивних чинників, які потребують подальшого ретельного дослідження. Формування доходів підприємств залізничного транспорту залежить від виду діяльності та організаційного рівня певного структурного підрозділу. Тривалий час рівень організаційної структури та технологічний процес обслуговування на залізничному транспорті визначала наявність основної діяльності залізниць, яка у свою чергу розподіляється на експлуатаційну та підсобно-допоміжну діяльність структурних підрозділів. Цей поділ діяльності підприємств залізничного транспорту обумовлює напрямки формування доходів по кожному з її видів.

З метою формування уявлень про функціонування фінансово-економічного механізму на залізничному транспорті розглянемо напрями та особливості формування доходів та доходних надходжень на залізницях країни.

Відповідно до специфіки діяльності галузі залізничні перевезення формуються та здійснюються у внутрішньодержавному та міждержавному сполученнях; внутрішньодержавне сполучення поділяється на пряме та місцеве. Перевезення оплачується клієнтурою та пасажирами за діючими на даний момент тарифами, що регулюються на державному рівні.

Кошти за перевезення у місцевому сполученні належать залізниці, яка їх отримала, а кошти, нараховані за перевезення у прямому сполученні, належать всім залізницям (структурним підрозділам), які брали участь у даних перевезеннях. У зв'язку з цим грошові кошти, отримані підрозділами залізниць - залізниць відправлення багажу або пасажирів, не є їхніми доходами (за своєю суттю - це дохідні надходження залізниць). Ці кошти належать тим залізницям, які брали участь у перевезеннях. Залізниця відправлення немає права витрачати дохідні надходження, а повинна повністю передати їх на дохідні рахунки Укрзалізниці (УЗ). З цих рахунків дохідні надходження щоденно передаються на центральний доходно-розподільчий рахунок УЗ - здійснюється централізація доходних надходжень. По закінченню місяця перерозподіляються дохідні надходження між залізницями, які брали участь у перевезеннях.

Дохідні надходження за перевезення вантажів у місцевому сполученні і пасажирів у місцевому та приміському сполученнях повністю зараховуються у дохід тих залізниць, які брали участь у виконанні цих перевезень. Дохідні надходження за перевезення вантажів у прямому сполученні розподіляється між залізницями, які брали участь у перевезенні. У першу чергу, виділяються доходи залізниці відправлення за виконання початкової операції і залізниці призначення за виконання кінцевої операції. Сума цих доходів визначається за кількістю навантажених та вивантажених тонн вантажу за розрахунковими цінами, встановленими УЗ. Частина доходних надходжень, що залишилася перерозподіляється по доходних ставках, встановлених УЗ пропорційно тонно-кілометрам, виконаним кожною залізницею, що брала участь у перевезенні. При розподілі між залізницями доходних надходжень за перевезення пасажирів у прямому сполученні спочатку виділяються доходи за формування потягів, що передаються залізницям, що робили формування. Сума цих доходів визначається за розрахунковими цінами, встановленими УЗ за один сформований потяг, диференційованими за дальністю прямування поїзда. Інша сума доходних надходжень розподіляється між залізницями пропорційно пасажирам - кілометрам, виконаним у межах кожної залізниці, що брала участь у перевезеннях прямого сполучення. Таким чином, сума доходів залізниці складається з доходів від перевезень вантажів та пасажирів у місцевому і приміському сполученні; доходи за початково-кінцеві операції у вантажному русі й початкові операції у пасажирському русі, доходних надходжень за операцію з руху по вантажних і пасажирських перевезеннях, виконаних у прямому сполученні в межах своєї дороги; доходів від додаткових зборів, отриманих з вантажовласників і пасажирів; доходів від іншої діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...

Оцінка фінансової стійкості ТзОВ Імперія жирів
В умовах нестабільності економічного середовища та міжнародної фінансової кризи виникає потреба у досконалому аналізі фінансового стану суб’єктів господарювання, основним елементом якого є аналіз фінансової стійкості. Такий є аналіз діяльності підприємства є досить важливим для його ділов ...