Меню сайта

Динаміка доходів місцевих бюджетів за останні роки

Найбільші зміни у структурі неподаткових надходжень пов’язані з скороченням на 6,9 в.п., або до 3,7% доходів від власності та підприємницької діяльності. Це відбулося через введення у дію нової редакції Бюджетного кодексу, відповідно до якої адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зараховується до Державного бюджету України.

Нагадаємо, що 17 листопада 2008 року набрав чинності Закон України від 24.09.2008 №586 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення забезпечення безпеки дорожнього руху». Відповідно до цих змін 50% адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зараховувалися до складу доходів державного бюджету, а решта - до складу доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування. За 2010 рік від цього джерела надійшло 520,1 млрд. грн., а у 2011 році таких доходів до місцевих бюджетів не надходило.

Найбільшими за обсягами статтями неподаткових надходжень до місцевих бюджетів традиційно є власні надходжень бюджетних установ. Їх обсяг становив 8,1 млрд. грн., що на 1,4 млрд. грн., або на 21,6% більше аналогічного показника попереднього року.

У 2011 році суттєво скоротився обсяг доходів від операції з капіталом і склав 1,8 млрд. грн., що на 28,4% менше, ніж у 2010 році. Це призвело до зменшення частки доходів від операції з капіталом у доходах місцевих бюджетів на 1,1 в.п. до 2,1%.

Основною причиною такого скорочення доходів стало зменшення на 53,6% надходжень коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності.

Доходи бюджету розвитку місцевих бюджетів (з урахуванням коштів, одержаних із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) за 2011 рік склали 13,3 млрд. грн., що у 3,5 раза більше, ніж попереднього року. Це призвело до зростання частки таких доходів у загальній структурі доходів місцевих бюджетів до 15,3%, що більше за аналогічний показник 2010 року на 10,6 в.п.

Такі зміни відбулися, відповідно до положень нової редакції Бюджетного кодексу України, через перенесення практично усіх капітальних видатків до бюджету розвитку. Згідно з роз’ясненнями Міністерства фінансів України, у випадку планування для бюджетних установ капітальних видатків, пов’язаних з їх утриманням (капітальний ремонт приміщень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування), такі видатки повинні передбачатися в кошторисах по спеціальному фонду. Для цього кошти загального фонду передаються до бюджету розвитку.

Таким чином, основним джерелом доходів бюджету розвитку стали кошти, одержані з загального фонду бюджету - 9,3 млрд. грн., або 7,2% усіх доходів бюджету розвитку.

Крім того, зміни відбулися через перенесення з 1 січня 2011 року, відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України, надходжень від справляння єдиного податку до бюджету розвитку. Ці надходження склали 15,0% усіх доходів бюджету розвитку (майже 2,0 млрд. грн.).

Також ваговими джерелами доходів бюджетів розвитку залишаються надходження від продажу землі (1,3 млрд. грн.) та від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності (550,7 млн. грн.). Водночас слід зауважити, що ці надходження порівняно з відповідними показниками 2010 року зменшилися.

Крім зазначених джерел надходжень, до бюджету розвитку включаються й інші види доходів: дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств; доходи від операції з кредитування та надання гарантій; субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів. Водночас надходження від цих джерел разом за всіма місцевими бюджетами становлять лише 155,4 млн. грн., або 1,2% усіх доходів бюджету розвитку.

За даними Державного казначейства України, у 2011 році було перераховано майже 94,9 млрд. грн. міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів, що становить 98% річного плану. З них до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 99,0% річного плану. До спеціального фонду надійшло 87,3% від планового обсягу на рік.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...