Меню сайта

Організаційно-правова характеристика ДП «Ємільчинське лісове господарство»

Кожен відділ підприємства перебуває у взаємозв’язку з іншими відділами завдяки обміну інформацією між ними, так, для прикладу, бухгалтерія збирає, систематизує та здійснює обробку первинних документів, які складаються в інших відділах в процесі їхнього функціонування. Після систематизації первинних документів і складання звітів, результати роботи кожного з відділів надаються головному економісту, головному бухгалтеру, головному механіку та заміснику директора по охороні та захисту лісу. Кожен з них аналізує отриману інформацію, виявляє причини відхилень, погоджує їх з іншими керівниками та складає звіт який подається відповідно головному лісничому чи головному інженеру або особисто директору. Головний інженер та головний лісничий звітують директору підприємства про результати роботи в межах своїх обов’язків.

В організаційній структурі підприємства діють паралельні функціональні повноваження. Функціональні повноваження директора мають ознаки узаконених та обов’язкових з’ясувань.

Серед основних недоліків даної структури управління є складність взаємодії керівників різних рівнів, відсутність можливості швидко реагувати на зміни умов зовнішнього середовища, необхідність частих узгоджень проектів рішень на вищому рівні керівництва, а отже, й збільшення часу на їх прийняття, не забезпечується гнучкість взаємовідносин між підрозділами, відповідальність за загальний результат лежить тільки на вищому рівні керівництва, обмежені масштаби підприємництва та інновацій.

Розрахуємо коефіцієнт ефективності організаційної структури управління підприємством за формулою:

(2.1)

де, АВ - адміністративні витрати, ЧП - чистий прибуток.

Дана організаційна структура на даний момент є оптимальною для підприємства у зв’язку з належністю підприємства до державної власності і необхідністю ретельного контролю за його діяльністю. У звітному 2011 році на Державному підприємстві «Ємільчинське лісове господарство» зросла ефективність використання організаційної структури на 0,1 %, що є позитивним.

Характеризуючи об’єкти господарської діяльності підприємства згідно з таблицею 2.1. бачимо зростання в динаміці обсягів виробництва продукції, що позитивно характеризує діяльність досліджуваного підприємства. Розглядаючи зміни в частках кожного виду продукції в загальній кількості, бачимо певні зрушення, які відбулися за період з 2009 по 2011 рр. Так, частка лісоматеріалів круглих зменшилася на 8,76 пунктів структури, частка заготовок пилених дубових - на 0,15 пункти, а дров - 0,02 пункти.

Таблиця 2.1.1

Характеристика об’єктів господарської діяльності підприємства

Види об’єктів діяльності

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Відхилення 2011 від 2009

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

+/-

Пунктів структури

Лісоматеріали круглі

23067

58,71

28977

53,00

33021

49,95

9954

-8,76

Ламель

10618

27,03

16091

29,43

18110

27,39

7492

0,37

Техсировина дубова

2981

7,59

6409

11,72

9363

14,16

6382

6,58

Євро піддони

961

2,45

975

1,78

2806

4,24

1845

1,79

Столярні вироби

700

1,78

749

1,37

1271

1,92

571

0,14

Заготовки пилені дубові

573

1,46

989

1,81

863

1,31

290

-0,15

Штахет

240

0,61

310

0,57

439

0,66

199

0,05

Дрова

149

0,38

172

0,31

238

0,36

89

-0,02

Разом:

39289

100,00

54672

100,00

66111

100,00

26822

0

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...