Меню сайта

Міжнародний досвід сучасних систем пенсійного страхування в зарубіжних країнах та проблеми реформування пенсійної системи в Україні

Стан і тенденції розвитку пенсійної системи України тісно пов'язані практично з усіма важливими суспільними процесами, що відбуваються у країні: соціально-політичними, економічними, демографічними. Саме тому питання пенсійного забезпечення громадян належать до найскладніших і потребують невідкладного вирішення.

Пенсійна реформа повинна вирішити в Україні цілу низку проблем. Зокрема:

· забезпечити справедливу систему розподілу пенсійних коштів;

· створити для людей можливість накопичувати максимальний розмір пенсії виходячи із власних доходів;

· стабілізувати пенсійну систему та гарантувати виплати пенсій на довгострокову перспективу;

· стабілізувати фінансовий стан державного бюджету;

· ліквідувати надмірний розрив у розмірах пенсій із солідарної системи.

Необхідність проведення пенсійної реформи спричинена такими факторами, як демографічна й економічна ситуація в Україні, загальносвітові тенденції.

В Україні, як і всьому світі тривають процеси старіння населення, при цьому пенсійний вік у нас - один із найнижчих у світі.

Наприклад, у Німеччині й Сполучених Штатах і жінки, і чоловіки виходять на пенсію у 67 років, в Естонії, Латвії, Канаді - у 65 років відповідно).

Україна має вкрай незадовільне співвідношення тих, хто працює, і пенсіонерів.

Сьогодні на 100 працівників припадає 88 пенсіонерів, але через 15 років один працівник у і римуватиме одного пенсіонера.

Якщо нічого не змінювати, якщо не піднімати пенсійний вік, дефіцит пенсійної системи зростатиме, почнуться затримки з виплатами, що остаточно розбалансує солідарну пенсійну систему. (У 2009 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становив 30 млрд. грн., у 2010-му - 26,6 млрд. грн., у 2011-му, за умови відсутності реформ, становитиме 20 млрд. грн.).

Дефіцит коштів пенсійної системи покривають за рахунок державного бюджету, тобто бюджетні кошти не інвестують в економіку, не використовують на підтримку медичної, освітньої чи соціальної сфери. Для українського суспільства не відчутна втрата.

Маючи таку фінансову ситуацію доведеться суттєво зменшувати розмір пенсій, аби ПФУ міг звести кінці з кінцями.

Є два шляхи вирішення проблеми: або зменшувати розмір пенсії, або просити громадян працювати довше.

Рис. 3.1 Вік виходу на пенсію у деяких країнах

Час проведення пенсійної реформи буде враховано соціально-економічні особливості українського суспільства. Зокрема:

буде збережено соціальні гарантії: реформа стосуватиметься лише майбутніх пенсіонерів, адже закони зворотної сили не мають, і для нинішніх пенсіонерів усіх категорій умови нарахування та виплати пенсій залишаться незмінними;

буде дотримано принцип поступовості: пенсійний вік для жінок збільшуватиметься з 55 до 60 років упродовж 10 років - на шість місяців кожного року починаючи з 1 лютого 2011 року. На період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на 2,5% на кожні півроки;

реформа здійснюватиметься на основі соціальної справедливості: максимальний розмір пенсії пропонується обмежити 12 прожитковими мінімумами. Спеціальні пенсії, на період роботи пенсіонера, пропонується знизити до загального рівня. А пенсії держслужбовців встановити на рівні, що не перевищує 80% їхньої зарплати. Пенсійний вік для держслужбовців-чоловіків пропонується підвищити до 62 років. Нинішні спецпенсії пропонується заморозити.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...