Меню сайта

Оцінка рентабельності ПОСП «Зірка»

Для оцінки рентабельності ПОСП «Зірка» розглянемо основні показники рентабельності та методи їх розрахунку:

. Рентабельність за валовим прибутком (маржинальним доходом). Визначається як відношення валового прибутку (маржинального доходу) до чистого доходу. Показує, скільки гривень (копійок) валового прибутку при падає на 1 грн. чистої виручки. Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

. Рентабельність за операційним прибутком. Визначається як відношення суми операційного прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації. Показує, скільки гривень (копійок) операційного прибутку припадає на 1 грн. чистого доходу (виручки). Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

. Рентабельність за чистим прибутком. Визначається як відношення суми чистого прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації . Ці показники називають також показниками рентабельності реалізованої продукції за валовим, операційним і чистим прибутками або показниками рентабельності реалізованої продукції.

. Рентабельність активів. Визначають як відношення чистого прибутку до середньої величини активів підприємства. Показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн. вкладених активів (інвестицій). Може визначатися у процентах. Цей показник називається також рентабельністю інвестицій.

. Рентабельність необоротних активів. Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини необоротних активів . Характеризує величину чистого прибутку, що припадає на кожну гривню необоротних активів. Може розраховуватися у процентах. Зростання є позитивним результатом.

. Рентабельність оборотних активів в RОА. Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини оборотних активів .

. Рентабельність виробничих фондів. Визначається як відношення валового або чистого прибутку до середньої величини виробничих фондів . Показує величину валового (чистого) прибутку, що припадає на кожну гривню виробничих ресурсів (фондів) підприємства.

. Рентабельність власного капітал. Розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства.

. Рентабельність позикового капіталу. Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини позикового капіталу.

. Рентабельність діяльності підприємства . Визначає, який прибуток одержало підприємство на 1 грн. капіталу, тобто характеризує ефективність використаних ресурсів підприємства.

Проведені розрахунки показників рентабельності і термінів окупності інвестицій ПОСП «Зірка» показані у таблиці 2.3.2

Таблиця 2.3.2 Показники рентабельності ПОСП «Зірка», %

Показник

2 008р.

2 009р.

2 010р.

Відхилення

+/-

1. Рентабельність за валовим прибутком

0,1122

0,0609

-0,0047

-0,1169

2. Рентабельність за операційним прибутком

0,3258

0,3175

0,0641

-0,2617

3. Рентабельність за чистим прибутком

0,2448

0,2917

0,0511

-0,1937

4. Рентабельність інвестицій

0,0675

0,1156

0,0156

-0,0519

5. Рентабельність необоротних активів

0,1412

0,2567

0,0351

-0,1061

6. Рентабельність оборотних активів

0,1293

0,2103

0,6143

0,4850

7. Рентабельність виробничих фондів

0,1435

0,0773

-0,0045

-0,148

8. Рентабельність власного капіталу

0,0807

0,1298

-0,0172

-0,0979

9. Рентабельність позикового капіталу

0,6693

1,0569

0,1720

-0,4973

10. Рентабельність діяльності

0,1148

0,0392

0,0156

-0,0992

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...