Меню сайта

Аналіз системи управління попередження банкрутства підприємства

SWOT - комплексна оцінка можливостей та загроз з урахуванням сильних та слабких сторін показана в таблиці 2.8 в додатку А.

Проаналізувавши можливості та загрози з урахуванням сильних і слабких сторін можна зробити повноцінний висновок що головною перевагою даного підприємства є тривале знаходження на ринку та стабільна якість роботи а це велика перевага над конкурентами. SWOT - аналіз дозволяє визначити причини ефективної або неефективної роботи компанії на ринку, це стислий аналіз маркетингової інформації на підставі якого робиться вивід про те, в якому напрямі організація повинна розвивати свій бізнес і зрештою визначається розподіл ресурсів по сегментах. Результатом аналізу є розробка маркетингової стратегії або гіпотези для подальшої перевірки. Після проведення SWOT - аналізу ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів», можна зробити висновок, що на підприємстві переважають сильні сторони, а також воно має чудові шанси для подальшого розвитку. Що ж стосується слабких сторін, то на мою думку, підприємству варто направити свої зусилля на залучення додаткових інвестицій.

Висновки до другого розділу

Отже, основним предметом дiяльностi ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» є:

. прилади контролю та регулювання технологiчних процесiв, а саме: - шафа сушильна електрична СЕШ-3М -сигналiзатор рiвня МСУ - реле температури дифференцiйне ДТР-212 - сигналiзатор тиску вiтра СДВ-1М - вказувач-сигналiзатор крена маятниковий УСКМ - датчик-реле температури ТЖ-В - вказувач-сигналiзатор крена кульковий УСКШ - комплект приладiв автоматики "Туман-М" - датчик-реле температури Т-135 - пристрiй захисту компресора УЗК-П .

. Товари народного споживання: - електродуховка-електроплитка; - електрогiрлянди.

. Роботи промхарактеру, - сторонi замовлення на лиття та iншi послуги. Перспективним є тiльки виробництво сушильних шкафiв. Дiяльнiсть ВАТ не залежить вiд сезонних змiн.

Проаналізувавши фінансову діяльність ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів», можна зробити висновок, що підприємство характеризується не досить задовільним фінансовим станом, про що говорять незадовільні показники ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості.

Отже, в цілому, як бачимо, отримані результати імовірності банкрутства ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів», розраховані, як за вітчизняними, так і за західними моделями , говорять про більш менш задовільний фінансовий стан підприємства і про низький ризик банкрутства підприємства. Причому, спостерігається позитивна динаміка розрахованих нами результативних показників у 2009 р., що, в свою чергу, свідчить про покращення фінансового стану підприємства, підвищення його фінансової стійкості, а відповідно і незалежності від зовнішніх джерел фінансування, тобто покращення можливості здійснювати свою діяльність за рахунок власних коштів та покривати свої зобов’язання власними силами, на що варто звернути увагу, адже в 2010 р. ситуація хоча і не дуже суттєво, але погіршується за розрахунками моделі Ліса, але при розрахунку показника поточної платоспроможності ми бачимо, що значення покращується, але все одно воно є від’ємним.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...