Меню сайта

Напрямки створення інвестиційного клімату в Україні

7) з 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України № 2623 «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна». Цей Закон визначає правові та організаційні засади відносин, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна».

8)Кабінетом Міністрів України прийнято наступні нормативно-правові акти, розроблені Міністерством:

а) Постанову Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 389 «Про затвердження програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні».

б)затверджено порядок проведення експертної оцінки інвестиційної пропозиції, Форму інвестиційної пропозиції, Інструкцію щодо її заповнення, Форму бізнес-плану інвестиційного проекту, що виконується за наявності державної підтримки (наказ Міністерства економіки України про їх затвердження № 714 від 22.06.2010, зареєстрований в Міністерстві юстиції від 19.08.2010 №709/18004);

в) Постанову Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства», якою затверджені Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності або які належать Автономній Республіці Крим.

г) Постанову Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 232 «Про затвердження Методики виявлення видів ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними»;

д) Постанову Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 279 «Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства»;

е) Постанову Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 № 81 «Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства».

) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про режим іноземного інвестування» щодо визначення строку подання інвестором документів для державної реєстрації іноземних інвестицій, перереєстрації у випадку зміни власника іноземної інвестиції, ануляції реєстрації іноземної інвестиції у випадку вилучення (репатріації) іноземних інвестицій протягом 30 календарних днів після фактичного внесення, вилучення (репатріації) таких інвестицій або зміни власника іноземних інвестицій (законопроект зареєстровано у Верховної Раді України 11.01.2012 за № 9676).

Рис.1.3. Динаміка обсягу прямих інвестицій в Україну за 2005 − 2011 рр. [17]

Таким чином, за даними рис.1.3. можна зробити висновок про те, що незважаючи на чинники, що негативно впливають на інвестиційний клімат обсяги інвестицій в Україну все ж збільшуються. Зокрема у вже розвинені сфери економічної діяльності. Це видно з даних рис.1.4.

Рис.1.4. Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними видами економічної діяльності України станом на 01.01.2011 та 01.01.2012 роки [17]

Отже, за даними рис.1.4. можна зробити висновок про те, що незважаючи на досить нестабільний інвестиційний клімат іноземний капітал все ж вкладається в Україну, і, як правило, у найрозвиненіші галузі виробництва та сфери діяльності. Однією із основних складових формування сприятливого інвестиційного клімату є забезпечення доступності кредитів для позичальників шляхом зниження їх вартості. Цього можна досягнути шляхом перегляду існуючої системи резервування коштів комерційних бланків у напрямі зниження норми резервування. При цьому важливо створити стимулюючу систему обов'язкового резервування для банків, що активно займаються інвестиційним кредитуванням.

Рис.1.5. Основні напрямки поліпшення інвестиційного клімату в Україні

Таким чином, використовуючи поради з рис.1.2. Механізми та з рис.1.5. Напрями покращення інвестиційного клімату, можна досягти стабілізації інвестиційного ринку України та підвищення привабливості для зовнішніх інвесторів.

Висновки

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...