Меню сайта

Сутність та значення податку на прибуток

Національний банк України і його установи (крім госпрозрахункових, що оподатковуються у загальному порядку) сплачують у Державний бюджет України суму перевищення валових доходів консолідованого балансу над валовими витратами і частиною валових витрат років, що передують звітному (у випадку якщо вони не відшкодовані валовими доходами таких років), по закінченні фінансового року. У разі перевищення за підсумками року затверджених витрат Національного банку України над отриманими доходами дефіцит покривається за рахунок Державного бюджету України.

Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням в порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постійне представництво, що почало свою господарську діяльність до реєстрації в податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а отриманий ним прибуток вважається прихованим від оподаткування [31, с.9].

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначають шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань.

ОП = СВД - ВВ - А, (1.1)

де ОП - оподатковуваний прибуток;

СВД - скоригований валовий доход звітного періоду;

ВВ - валові витрати звітного періоду;

А - амортизаційні відрахування.

Скоригований валовий дохід обчислюється за формулою:

СВД = ВД - (доходи, що не включаються до складу ВД) (1.2)

Базова ставка податку на прибуток складає 25% до об’єкта оподаткування. За ставкою 15% оподатковуються дивіденди нерезидентів. За ставкою 6% оподатковуються доходи нерезидентів від фрахту, у зв’язку із здійсненням міжнародних перевезень та валові доходи страхувальників за договорами страхування і перестрахування життя в разі дострокового розірвання договору, не пов’язаного зі смертю застрахованої особи (0% - за звичайних умов). За ставкою 3% оподатковуються інші доходи від страхової діяльності. Доходи страховика від здійснення діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, оподатковуються за ставкою 25% [15, с. 57].

Податковими періодами з податку на прибуток є: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

Розрахунок податку на прибуток за результатами звітного періоду здійснюється за формулою:

ПНП = (ВД - ВВ - А)*0,25, (1.3)

де ПНП - податок на прибуток.

У процесі обліку та розрахунку податку на прибуток слід пам’ятати, що поняття «валовий дохід» та «валові витрати» суттєво відрізняються від фактичних доходів та витрат підприємства: валовий дохід являє собою доход платника, що підлягає оподаткуванню, а валові витрати представляють собою витрати, на які платник податку має право зменшити оподатковуваний дохід. Таким чином, розмір фінансового результату діяльності платника податку найчастіше не співпадає з розміром об’єкта оподаткування на прибуток [72, с. 108-109].

Згідно Закону України валовий дохід (ВД) - це загальна сума доходу платника податку від всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...