Меню сайта

Фінансування видатків з бюджету столиці України м. Києва

.2.1. Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг у с. Креничі Обухівського району в сумі 500,0 тис. гривень.

.2.2. Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг у с. Підгірці Обухівського району в сумі 500,0 тис. гривень.

.3. Субвенцію з бюджету міста Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік місцевому бюджету Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автошляхів у с. Ходосівка Києво-Святошинського району в сумі 500,0 тис. гривень.

.4. На розвиток міжрегіональних зв'язків у сумі 200,0 тис. гривень.

. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

. Встановити обсяг повернення кредитів, які надано молодим сім'ям у попередні роки для будівництва житла, до бюджету міста Києва у сумі 1900,0 тис. грн.

. Захищеними видатками бюджету міста Києва визначаються видатки загального фонду на:

¾ оплату праці працівників бюджетних установ (код 1110);

¾ нарахування на заробітну плату (код 1120);

¾ придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

¾ забезпечення продуктами харчування (код 1133);

¾ оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

¾ обслуговування боргу (код 1200);

¾ поточні трансферти населенню (код 1340);

¾ підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації (код 1172);

¾ забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування (код 1343);

¾ фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки (код 1171).

. Установити обсяг резервного фонду бюджету міста Києва на 2012 рік у сумі 30000,0 тис. гривень.

. Затвердити в складі видатків бюджету міста Києва кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм у загальній сумі 6054145,9 тис. грн.

У зв’язку з критичними заявами щодо формування показників бюджету м. Києва на 2013 рік Управління комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів повідомляє.

При формуванні розрахункових показників місцевих бюджетів на 2013 рік, у тому числі бюджету міста Києва, враховувались основні напрями бюджетної політики на 2013 рік, визначені постановою Верховної Ради України від 22.05.2012 №4824, та макроекономічний прогноз на плановий бюджетний період, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 №1125.

У 2013 році з бюджету міста не вилучатимуться кошти до державного бюджету (бюджету передбачена дотація вирівнювання у сумі 126,8 млн. грн.). При цьому, доведено реальні показники доходів (темп росту доходів по бюджету м. Києва - 110,8%, середній показник по Україні - 111,9%), які узгоджені з представниками міської ради на погоджувальних нарадах у Міністерстві фінансів.

Варто зауважити, що заплановані темпи росту доходів є нижчими порівняно з показниками останніх років. У разі їх збереження лише на рівні показників 2011-2012 років за експертною оцінкою до бюджету надійде додатково 600,0 млн. грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...