Меню сайта

Економічна сутність та характеристика податку на додану вартість

- особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з торгівлі за готівку, незалежно від обсягу, за винятком фізичних осіб, що здійснюють торгівлю на ринках за умови сплати ринкового збору;

- особи, які відповідальні за внесення податку до бюджету за об’єктами оподаткування на залізничному транспорті;

- особи, які надають послуги зв’язку і здійснюють консолідований облік доходів та витрат, пов’язаний з наданням таких послуг.

З точки зору обкладання ПДВ всі господарські операції підприємств можна поділити на три групи:

· господарські операції, що є об’єктом оподаткування ПДВ;

· господарські операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ;

· господарські операції, що звільнені від оподаткування ПДВ.

До операцій, що є об’єктом оподаткування ПДВ, відносяться:

- продаж товарів (робіт, послуг) на митній території України, в тому числі з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця;

- ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), які надають нерезиденти, для їх споживання чи використання на митній території України, в тому числі операції з ввезення (пересилання) майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки;

- вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами України.

До операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, відносяться:

- операції з випуску, розміщення та продажу за кошти цінних паперів, випущених в обіг суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, Державним казначейством та органами місцевого самоврядування (крім продажу бланків, дорожніх, банківських чеків, цінних паперів, розрахункових і платіжних документів, пластикових карток);

- передача майна орендодавця (лізингодавця) у користування орендарю (лізингоотримувачу) за умови його повернення орендодавцю (лізингодавцю);

- надання послуг зі страхування, перестрахування, соціального та пенсійного страхування;

- обіг валютних цінностей, у тому числі національної та іноземної валют, лотерейних білетів (з дозволу Міністерства фінансів України);

- бланків з непогашеними поштовими марками (крім колекційних);

- надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу, страхування та інших;

- оплати вартості державних платних послуг, обов’язковість отримання (надання) яких зумовлена законодавством;

- виплата заробітної плати, стипендій, субсидій за рахунок бюджетів і державних цільових фондів;

- виплата дивідендів і роялті, надання комісійних і дилерських послуг з торгівлі цінними паперами;

- передача основних фондів як внеску до статутних фондів юридичних осіб в обмін на їхні корпоративні права;

- безоплатна передача у державну чи комунальну власність територіальних громад, селищ або міст, якщо такі операції здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

- надання позашкільними навчальними закладами вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти;

- продаж за компенсацією сукупних валових активів підприємства (із урахуванням вартості гудвілу) іншому підприємству.

До операцій, що звільнені від оподаткування, відноситься велика кількість операцій суб’єктів господарської діяльності. Для зручності їх можна умовно поділити на п’ять груп:

· операції соціального змісту;

· операції закладів освіти;

· послуги державних органів культури та охорони здоров’я;

· окремі операції виробничого змісту;

· інші операції.

До операцій соціального змісту входять:

- продаж вітчизняних продуктів дитячого харчування спеціалізованими закладами, а також товарів, призначених для інвалідів;

- утримання дітей у школах - інтернатах та осіб у будинках для людей похилого віку, послуги з доставки пенсій та грошової допомоги;

- харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у спеціально відведених для цього місцях;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...