Меню сайта

Сутність і складові елементи інституційного аналізу інвестиційного проекту

Метою здійснення інституційного аналізу інвестиційного проекту є визначення впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціокультурних. правових та ін.) і внутрішніх (рівня кваліфікації персоналу, залученого до впровадження проекту, менеджменту організації, що забезпечує впровадження проекту тощо) факторів на успішність реалізації проекту.

Інституційний аналіз має вирішувати такі основні завдання:

)аналіз політичної орієнтації і макроекономічної політики уряду, держави;

)ідентифікація цілей проекту і напрямів розвитку, що визначені урядом як пріоритетні;

)оцінка рівня менеджменту проекту та визначення параметрів його реалізації;

)характеристика кадрового потенціалу організації щодо здатності виконати завдання проекту;

)аналіз узгодженості цілей проекту з інтересами його учасників;

)аналіз відповідності організаційної структури управління проектом

Складовими інституційного аналізу є:

) характеристика сильних і слабких сторін організацій - учасниць проекту та оцінка можливості виконання ними проектних завдань;

)опис та аналіз правової бази, політичних факторів, у межах яких будуть реалізовувати та експлуатувати проект;

)оцінка можливого впливу державної політики, макроекономічного регулювання і регламентації зовнішньоторговельної та інвестиційної діяльності на реалізацію проекту;

)розробка заходів протидії потенційно можливому гальмівному впливу на проект нормативних актів, лобіювання інтересів учасників проекту;

)розробка програми усунення або зменшення негативного впливу внутрішніх факторів, що впливають на успішну реалізацію проекту.

Читайте більше

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...